728x90 AdSpace

Tin nhanh

Một số vấn đề cơ bản của PISA

Một số vấn đề, khía cạnh cơ bản của PISA 
Những điều cơ bản
Một đánh giá chuẩn hóa quốc tế được chung sức biên soạn bởi những nước tham gia và tổ chức kiểm tra cho những học sinh 15 tuổi trong các chương trình giáo dục.
Một khảo sát trong 43 nước vào lần đánh giá đầu tiên năm 2000, ở 41 nước ở lần đánh giá thứ hai vào năm 2003, ở 57 nước vào lần đánh giá thứ ba vào năm 2007 và đã có 67 nước đăng ký tham gia lần đánh giá thứ tư năm 2009.
Các bài kiểm tra được tổ chức một cách đặc thù cho khoảng từ 4.500 đến 10.000 học sinh trong một nước.
Nội dung
OECD/PISA gồm các lĩnh vực của đọc hiểu, hiểu biết toán và hiểu biết khoa học mà không nặng về việc thành thạo chương trình ở trường, nhưng lại chú trọng vào các kiến thức quan trọng và những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống trưởng thành. Kỳ kiểm tra các khả năng xuyên suốt chương trình tiếp tục là một phần chính của OECD/PISA thông qua việc đánh giá về một lĩnh vực mới là giải quyết vấn đề.
Chú trọng vào việc thành thạo các quá trình, việc hiểu các khái niệm và khả năng xử lý các tình huống khác nhau trong mỗi lĩnh vực.
Các phương pháp
Các bài kiểm tra bằng giấy bút được sử dụng, với những đánh giá kéo dài tổng cộng hai giờ cho mỗi học sinh.
Các câu hỏi của bài kiểm tra là một sự hỗn hợp các câu hỏi nhiều lựa chọn và các câu hỏi đòi hỏi học sinh xây dựng các câu trả lời của mình. Các câu hỏi được tổ chức theo các nhóm dựa trên một sự chuyển tải từ một tình huống thực tế.
Tổng cộng khoảng chừng 7 giờ của các câu hỏi kiểm tra được tổ chức, với những học sinh khác nhau nhận các tổ hợp các câu hỏi kiểm tra khác nhau.
Các học sinh trả lời một bản hỏi về bản thân trong 30 phút, cung cấp thông tin về bản thân và gia đình các em. Các hiệu trưởng trả lời một bản hỏi 20 phút về nhà trường của mình.
Quy trình đánh giá
Đánh giá tiến hành ba năm một lần: 2000, 2003, 2006, 2009.
Mỗi trong các quy trình này sẽ quan tâm sâu đến một lĩnh vực chính, và sẽ dành hai phần ba thời gian kiểm tra cho lĩnh vực đó; những lĩnh vực khác cung cấp một hồ sơ tóm tắt về các kỹ năng. Những lĩnh vực chính là đọc hiểu năm 2000, hiểu biết toán năm 2003, hiểu biết khoa học năm 2006 và đọc hiểu, thể hiện toán & khoa học năm 2009.
Sản phẩm
Một hồ sơ cơ bản về kiến thức và những kỹ năng của những học sinh 15 tuổi.
Những chỉ số có tính tình huống liên quan đến các kết quả về các đặc trưng của học sinh và nhà trường.
Những chỉ số xu hướng chỉ những kết quả thay đổi theo thời gian.
Một nền tảng tri thức cơ bản về phân tích chính sách và nghiên cứu.
Một số vấn đề cơ bản của PISA Reviewed by Tân Phúc on 22:33:00 Rating: 5 Một số vấn đề, khía cạnh cơ bản của PISA   Những điều cơ bản Một đánh giá chuẩn hóa quốc tế được chung sức biên soạn bởi những nước tham gia...

Không có nhận xét nào:

Xin vui lòng để lại vài dòng nhận xét hoặc đánh giá có nội dung. Sự quan tâm, chia sẻ của quý độc giả sẽ tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho cộng đồng bạn đọc cả nước.