728x90 AdSpace

Tin nhanh

Viết công thức Toán Latex trong Blogspot với Mathjax

Để viết công thức toán học Latex trên các trang web/ Blog, cụ thể ở đây là Blogspot ta dùng một công cụ là MathJax. Trước đây để viết công thức toán, người ta phải cài đặt MathJax trong serve riêng để có thể viết công thức toán học trên trang web của họ.
Đối với nền tảng Blogger - Blogspot, viết công thức toán  là một khó khăn, nếu có viết được cũng chỉ là nghèo nàn, quanh quẩn mấy cái kí hiệu đơn giản.
Chắc các bạn cũng đã biết, điều này đã thay đổi trong thời gian gần đây. Bây giờ để nhập công thức toán bạn có thể lấy các script từ trang web của MathJax.
Hướng dẫn cách cài đặt:
Để cài đặt MathJax cho Blogger, bạn đăng nhập vào tài khoản, chọn "Design"/"Thiết kế", và chọn "Edit Template"/ "Chỉnh sửa HTML".
Chèn vào ngay sau thẻ
< head >
hoặc ngay trước thẻ
< /head >
đoạn mã dưới đây.

<script src="http://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js" type="text/javascript">

MathJax.Hub.Config({
extensions: ["tex2jax.js","TeX/AmsMath.js","TeX/AMSsymbols.js"],
jax: ["input/TeX","output/HTML-CSS"],
tex2jax: {
inlineMath: [ ['$','$'], ["\(","\)"] ],
displayMath: [ ['$$','$$'], ["\[","\]"] ],
processEscapes: true,
},
"HTML-CSS": { availableFonts: ["TeX"] }
});
</script>

Thế là xong, từ nay để viết công thức toán ta cứ dùng các lệnh như trong Latex.
 Ta xem một vài ví dụ sau:
Bài T6/394: Cho $a,b,c$ là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $abc=1$. Chứng minh rằng $$\frac{1}{\sqrt{a^3+2b^3+6}}+\frac{1}{\sqrt{b^3+2c^3+6}}+\frac{1}{\sqrt{c^3+2a^3+6}}\leq 1$$

                                             Cao Minh Quang - Giáo viên THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long

Cập nhật mới nhất:
Đôi khi trong Blogspot của các bạn có các chữ đặt trong dấu (),  các dấu () sẽ tác động đến các chữ nằm bên trong nó gây ra hiện tượng chữ nhảy lung tung. Cách khắc phục là các bạn bỏ bớt một phần đoạn Code ở trên.
Các bạn chỉ cần Copy đoạn Code sau
<script src="http://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js" type="text/javascript">

MathJax.Hub.Config({
extensions: ["tex2jax.js","TeX/AmsMath.js","TeX/AMSsymbols.js"],
jax: ["input/TeX","output/HTML-CSS"],
tex2jax: {
inlineMath: [ ['$','$']],
displayMath: [ ['$$','$$']],
processEscapes: true,
},
"HTML-CSS": { availableFonts: ["TeX"] }
});
</script>
Viết công thức Toán Latex trong Blogspot với Mathjax Reviewed by Tân Phúc on 23:59:00 Rating: 5 Để viết công thức toán học Latex trên các trang web/ Blog, cụ thể ở đây là Blogspot ta dùng một công cụ là MathJax. Trước đây để viết công t...

Không có nhận xét nào:

Xin vui lòng để lại vài dòng nhận xét hoặc đánh giá có nội dung. Sự quan tâm, chia sẻ của quý độc giả sẽ tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho cộng đồng bạn đọc cả nước.