728x90 AdSpace

Tin nhanh
Giải bài toán bất đẳng thức hàm bằng PP chuyển qua giới hạn dãy số - Tiến sĩ Trịn Đào Chiến Reviewed by Tân Phúc on 01:42:00 Rating: 5 Đề tài: Giải bài toán bất đẳng thức hàm bằng PP chuyển qua giới hạn dãy số - Tiến sĩ Trịn Đào Chiến Chuyên mục: Functional equations. Địa ch...
Tài liệu Các số hình học và bài toán liên quan - Trần Đình Viện Reviewed by Tân Phúc on 23:30:00 Rating: 5 Bám theo Bulletin của APMEP số 479 , tháng 7/2008, tài liệu Các số hình học và bài toán liên quan của tác giả Trần Đình Viện sẽ giới thiệu m...