728x90 AdSpace

Tin nhanh

Đề thi thử có đáp án năm 2014 môn Toán khối A B trường Nguyễn Đức Cảnh lần 2

Đề thi thử có đáp án năm 2014 môn Toán khối A B trường Nguyễn Đức Cảnh lần 2: Download

Đề thi thử môn Toán có đáp án 2014 trường Nguyễn Đức Cảnh lần 2 khối a, de thi thu dai hoc toan lan 2 2014 nguyen duc canh
Dạng Text Đề thi thử 2014 môn Toán có đáp án khối A B trường Nguyễn Đức Cảnh lần 2:

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĐC   ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VÀ CAO  ĐẲNG NĂM 2014  
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Môn: TOÁN; Khối A­Khối A1­Khối B
ĐỀ THI THỬ LẦN 2 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể phát đề
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm) Cho hàm số y=x4+ 2mx2+ x 2 (1)
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 1.
2) Tìm tất cả giá trị thực của m để đồ thị của hàm số (1) có 3 cực trị tạo thành một tam giác có đường tròn

ngoại tiếp đi qua điểm D( 3 ; 9) .


Câu 2: (1,0 điểm) Giải phương trình lượng giác : cos2 3x+ 3cos2 2x- cos2 x- cos 2x- 2


9.3x22y 4 9x22 y .7 2 y

Câu 3: (1,0 điểm) Giải hệ phương trình :Câu 4: (1,0 điểm) Tính tích phân : I sin x=cos x dx 2
si n 2 x
4
Câu 5: (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, SA (ABCD), SA= a . Diện tích tam

giác SBC bằng a2

2 . Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a . Gọi I, J lần lượt là trung điểm các cạnh SB và

2
SD. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AI và CJ.
Câu 6: (1,0 điểm) Cho các số thực không âm a, b, c thỏa a b c 3 . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức :
2


II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B).
A. Theo chương trình Chuẩn.

Câu 7a: (1,0 điểm) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai đường thẳng d1 : x y1 0 ; d2 : 2x y1 0 . Lập
uuur uuur r
phương trình đường thẳng qua điểm M (1;1) cắt d1, d 2 tương ứng tại A và B sao cho 2MA MB 0

Câu 8a: (1,0 điểm) Trong không gian tọa độ Oxyz , cho hai đường thẳng cắt nhau d1 : x 3 y 3 z 3 ;
2 2 1
d2 : x1 y z 2 , gọi I là giao điểm của chúng. Tìm tọa độ các điểm A, B lần lượt thuộc d1; d 2 sao cho
6 3 2

tam giác IAB cân tại I và có diện tích bằng 41
42
Câu 9a: (1,0 điểm) Cho số phức z thỏa mãn z 2 i 2 . Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của z
z1 i
B. Theo chương trình Nâng cao.
Câu 7b. (1,0 điểm) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có phương trình đường cao AH : x 3 3 ,
hai phương trình đường phân giác trong góc và lần lượt là x 3y0 và x 3y 6 3 0 . Bán kính
đường tròn nội tiếp tam giác bằng 3. Viết phương trình các cạnh của tam giác ABC, biết đỉnh A có tung độ
dương.
Câu 8b. (1,0 điểm) Trong không gian tọa độ Oxyz , cho ba điểm A(0;1;1) ; B(2;­1;1) ; C(4;1;1) và mặt phẳng
uuur uuur uuuur
(P) : x y z 6 0 . Tìm điểm M trên mặt phẳng (P) sao cho MA2 MB MC đạt giá trị nhỏ nhất.

n

Câu 9b. (1,0 điểm) Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của nhị thức 13 x 2 biết rằng :

.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­HẾT­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Thí sinh không được sử dụng tài liệu.. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
Đề thi thử có đáp án năm 2014 môn Toán khối A B trường Nguyễn Đức Cảnh lần 2 Reviewed by Tân Phúc on 18:10:00 Rating: 5 Đề thi thử có đáp án năm 2014 môn Toán khối A B trường Nguyễn Đức Cảnh lần 2: Download Dạng Text Đề thi thử 2014 môn Toán có đáp án khối A ...

Không có nhận xét nào:

Xin vui lòng để lại vài dòng nhận xét hoặc đánh giá có nội dung. Sự quan tâm, chia sẻ của quý độc giả sẽ tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho cộng đồng bạn đọc cả nước.