728x90 AdSpace

Tin nhanh

Đề thi thử Toán chuyên NĐC, Lê Quý Đôn Lần 1, 2 khối D 2014 có đáp án

I. Đề thi thử Toán chuyên Lê Quý Đôn Lần 1 khối D 2014 có đáp án: Download

Đề thi thử Toán chuyên NĐC, Lê Quý Đôn Lần 1, 2 khối D  2014 có đáp án

II. Đề thi thử Toán chuyên NĐC lần 2 khối D năm học 2013 2014: Download

Dạng Text:

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĐC   ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VÀ CAO  ĐẲNG NĂM 2014  
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Môn: TOÁN; khối D
ĐỀ THI THỬ LẦN 2 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể phát đềI. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm) Cho hàm số y 2x3 3(2m1)x2  6m(m1)x1 (1) với m là tham số thực.
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = ­1
b) Chứng tỏ rằng với mọi m, đồ thị của hàm số (1) luôn luôn có hai điểm cực trị và khoảng cách
giữa hai điểm này là một hằng số.
Câu 2: (1,0 điểm) Giải phương trình: 4 3sin x sin3 x 3cos2 x cos6 xCâu 3: (1,0 điểm) Giải hệ phương trình:  1

1  xy xy x
1

 x x y y x 3 y

2 3
Câu 4: (1,0 điểm) Tính tích phân I sin x sin x dx
0 cos 2x 7
Câu 5: (1,0 điểm) Cho lăng trụ tứ giác đều ABCD. A'B'C'D'. Chiều cao bằng h, hai đường chéo của hai mặt bên xuất phát từ một đỉnh hợp nhau một góc 60 o và O là tâm hình vuông ABCD. Tính thể
tích hình lăng trụ theo h. Tính góc tạo bởi AB' và OC'.
2 y  3  x 2

Câu 6: (1,0 điểm) Cho x và y thuộc R thỏa:

.

 y  x 2  3 x  2
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : P y x3  5 x với x 0
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (Phần A hoặc B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 7a: (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với A( 0; 2 3) ; B(2; 0)
và C(2; 0) , đường cao BH. Tìm hai điểm M và N trên đường thẳng chứa đường cao BH sao cho ba
tam giác MBC, NBC và ABC có chu vi bằng nhau.
Câu 8a: (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, lập phương trình mặt phẳng (P) cắt ba
trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho H (2; 1; 1) là trực tâm của tam giác ABC.
Câu 9a: (1,0 điểm) Một nhóm học sinh gồm 9 em trong đó có 3 nữ, được chia thành 3 tổ đều nhau.
Tính xác suất để mỗi tổ có 1 nữ.
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7b: (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ABC có A(­2 ; 0); B(2 ; 0), góc giữa
hai đường thẳng BC và AB bằng 60 o . Tính diện tích tam giác ABC biết rằng yC > 2.
Câu 8b: (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình :
x2 y2 z2  3x 3y 3z 0 và mặt phẳng (P) : x + y + z - 6 = 0. Chứng tỏ mặt phẳng (P) cắt mặt
cầu (S) theo đường tròn (C). Tính thể tích khối nón có đỉnh là tâm của mặt cầu (S) và đáy là đường
tròn (C).
Câu 9b: (1,0 điểm) Cho số phức z thỏa mãn z 3 i z1 3 i là một số thực. Tìm giá trị nhỏ nhất
Đề thi thử Toán chuyên NĐC, Lê Quý Đôn Lần 1, 2 khối D 2014 có đáp án Reviewed by Tân Phúc on 11:28:00 Rating: 5 I. Đề thi thử Toán chuyên Lê Quý Đôn Lần 1 khối D 2014 có đáp án : Download II. Đề thi thử Toán chuyên NĐC lần 2 khối D năm học 2013 2014: ...

Không có nhận xét nào:

Xin vui lòng để lại vài dòng nhận xét hoặc đánh giá có nội dung. Sự quan tâm, chia sẻ của quý độc giả sẽ tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho cộng đồng bạn đọc cả nước.