728x90 AdSpace

Tin nhanh

Chuyên đề Khảo sát hàm số 2015 đầy đủ word gọn nhẹ nhất

VietMaths xin giới thiệu chuyên đề Khảo sát hàm số 2015 đầy đủ rất gọn nhẹ thoả mãn yêu cầu tham khảo của quý bạn đọc.Tải tài liệu này: Download
Dạng text:

4
Ôn thi đại học
BÀI 1: ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ

1. Đinh nghĩa:
Hàm số f đồng biến trên K (x1, x2 K, x1 < x2 f(x1) < f(x2)
Hàm số f nghịch biến trên K (x1, x2 K, x1 < x2 f(x1) > f(x2)
2. Điều kiện cần:
Giả sử f có đạo hàm trên khoảng I.
a) Nếu f đồng biến trên khoảng I thì f(x) 0, x I
b) Nếu f nghịch biến trên khoảng I thì f(x) 0, x I
3. Điều kiện đủ:
Giả sử f có đạo hàm trên khoảng I.
a) Nếu f (x) 0, x I (f(x) = 0 tại một số hữu hạn điểm) thì f đồng biến trên I.
b) Nếu f (x) 0, x I (f(x) = 0 tại một số hữu hạn điểm) thì f nghịch biến trên I.
c) Nếu f(x) = 0, x I thì f không đổi trên I.
Chú ý: Nếu khoảng I được thay bởi đoạn hoặc nửa khoảng thì f phải liên tục trên đó.
VẤN ĐỀ 1: Xét chiều biến thiên của hàm số
Để xét chiều biến thiên của hàm số y = f(x), ta thực hiện các bước như sau:
– Tìm tập xác định của hàm số.
– Tính y. Tìm các điểm mà tại đó y = 0 hoặc y không tồn tại (gọi là các điểm tới hạn)
– Lập bảng xét dấu y (bảng biến thiên). Từ đó kết luận các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số.
VD: Xét chiều biến thiên của các hàm số sau:
a)
· D=R
·
Cho
· BBT

· Vậy: hàm số đồng biến: v
Hm số nghịch biến:
b)
· D=R
·
Cho
· BBT

· Vậy: hàm số luôn đồng biến trên D
c)
· D=R
·
Cho
· BBT

· Vậy: hm số tăng :v
Hm số giảm: v
d)
· D=R
·
Cho
· BBT

· Vậy: hàm số tăng :
Hm số giảm:
e)
· D=
·
· BBT

· Vậy: hm số luơn giảm trn D
f)
· D=
·
Cho
· BBT

· Vậy: hm số giảm: v
Hàm số tăng: v
g)
·
·
Cho
· BBT

· Vậy: hm số giảm: (0;2)
Hàm số tăng:
h)
·
·
Cho
· BBT

· Vậy: hm số tăng:
Hm số giảm:

BI TẬP VỀ NH
Bài 1. Xét chiều biến thiên của các hàm số sau:
a) b) c)
d) e) f)
g) h) i)
k) l) m)
n) o) p)
Chuyên đề Khảo sát hàm số 2015 đầy đủ word gọn nhẹ nhất Reviewed by Tân Phúc on 17:28:00 Rating: 5 VietMaths xin giới thiệu chuyên đề Khảo sát hàm số 2015 đầy đủ rất gọn nhẹ thoả mãn yêu cầu tham khảo của quý bạn đọc. Tải tài liệu này: Do...

Không có nhận xét nào:

Xin vui lòng để lại vài dòng nhận xét hoặc đánh giá có nội dung. Sự quan tâm, chia sẻ của quý độc giả sẽ tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho cộng đồng bạn đọc cả nước.