728x90 AdSpace

Tin nhanh

Chuyên đề đẳng thức tổ hợp Vip dành cho mọi người

Để chào Tết 2015, VietMaths.Net xin giới thiệu Chuyên đề đẳng thức tổ hợp Vip dành cho mọi người. Đây là tinh hoa nhất mà Diễn đàn toán học đã tổng hợp, thiết nghĩ các bạn nên lưu tâm và đọc thật kỹ để hưởng ứng nhóm tác giả biên soạn.

chuyen de dang thuc to hop hay nhat cua dien dan toan hoc

Các bạn có thể xem thêm, một chuyên đề về tổ hợp khác: Tài liệu tổ hợp xác suất ôn thi đại học 2015 (lý thuyết và bài tập)
Đây là một trong những chuyên đề tổ hợp khá đầy đủ và có chất lượng nhất. Bạn có thể xem trực tiếp:Download 1.5 Mb (chuyen de dai so to hop) 

Dạng text:
  Đ i S T H p ngày nay đã tr thành m t môn h c không th thi u trong chương trình trung h c ph thông. Khi nói v các bài toán T h p, chúng ta không th không nh c t i m t d ng toán r t hay và quen thu c đó là: Đ ng th c t h p. 


Đẳng thức  tổ hợp (ĐTTH) là nh ng đ ng th c có ch a các h s nh th c thư ng đư c phát bi u dư i d ng tính t ng. Có th nói ĐTTH là m t trong nh ng đ tài khó nh t và h p d n nh t c a Đ i S T H p. Vi c ĐTTH xu t hi n thư ng xuyên trong các kỳ thi Đ i H c, 
h c sinh gi i nh ng năm g n đây, cũng là m t d u hi u cho th y s quan tâm và đ u tư m t cách tích c c hơn v v n đ này. 


Nhân s ki n đón xuân Quý T và k ni m tròn m t năm Di n đàn Toán h c khai trương trang ch m i (16/01/2012 - 16/01/2013), 
nhóm biên t p chúng tôi cùng nhi u thành viên tích c c c a di n đàn 
đã chung tay biên so n m t chuyên đ g i đ n b n đ c. 


V i m t s phương pháp t cơ b n đ n nâng cao v Đ i S T H p nói chung và ĐTTH nói riêng, chúng tôi, nh ng ngư i th c hi n chuyên đ này, mong mu n đem đ n cho b n đ c m t chút gì đó m i m trong các bài toán v ĐTTH, ch ng h n như phương pháp Sai Phân, Sai phân t ng ph n, v.v... B n đ c s tìm th y trong chuyên đ này m t s d ng bài toán quen thu c đư c nhìn nh n và ti p c n theo phong cách hoàn toàn m i, qua nh ng ví d và bài t p đi n hình. i
 
ii 


Chuyên đ là t p h p các bài vi t c a các tác gi : Tr n Qu c Nh t Hân (perfectstrong), Bùi Đ c L c (supermember), Hoàng Xuân Thanh (hxthanh), Lê Kim Nhã (gogo123), Nguy n B o Phúc (Dark Templar), Tr n Trung Kiên (Ispectorgadget), Lưu Giang Nam (namheo1996), Hoàng Minh Quân (batigoal), Nguy n Hi n Trang (tranghieu95) ... 
cùng s góp s c c a nhi u thành viên tích c c khác trên Di n đàn 
Toán h c như th y Châu Ng c Hùng (hungchng), Lê H u Đi n Khuê 
(Nesbit), Đinh Ng c Th ch (T*genie*), HeilHittler, trungpbc, ... 

Chuyên đ g m 6 chương. Chương 1 tóm t t T ng quan v h s 
nh th c. Phương pháp cân b ng h s c a khai tri n nh th c quen thu c s đư c nghiên c u chương 2. Tính t ng b ng Sai Phân và Sai Phân T ng Ph n chi m v trí chương 3. Chương 4 vi t v Hàm Sinh và nh ng ng d ng m nh m trong ch ng minh 
ĐTTH. Chương 5 là M t s  ng d ng c a nh th c trong các bài 
toán S H c. Khép l i chuyên đ là chương 6 Phương pháp đ m b ng hai cách. 

Nh ng phương pháp và bài t p đư c gi i thi u trong chuyên đ này có th chưa ph i là hay nh t, chưa ph i là t ng quát nh t. Nhưng hy v ng b n đ c hãy ti p t c nghiên c u, sáng t o. Đó m i là tinh th n h c toán mà chuyên đ mu n mang t i. 

Tài li u này cũng thay cho l i chúc m ng năm m i c a Di n đàn 
Toán h c g i đ n quý b n đ c! 

Do th i gian chu n b g p rút, m t s n i dung chưa đư c đ u tư m t cách t m và không th tránh kh i sai sót, chúng tôi mong b n đ c thông c m. M i s ng h , đóng góp, phê bình c a đ c gi s là ngu n đ ng viên tinh th n to l n cho ban biên t p cũng như các tác gi đ nh ng phiên b n c p nh t sau c a chuyên đ đư c t t hơn. M i trao đ i góp ý xin g i v đ a ch 
   
Chuyên đề đẳng thức tổ hợp Vip dành cho mọi người Reviewed by Tân Phúc on 13:39:00 Rating: 5 Để chào Tết 2015, VietMaths.Net xin giới thiệu Chuyên đề đẳng thức tổ hợp Vip dành cho mọi người. Đây là tinh hoa nhất mà Diễn đàn toán học...

Không có nhận xét nào:

Xin vui lòng để lại vài dòng nhận xét hoặc đánh giá có nội dung. Sự quan tâm, chia sẻ của quý độc giả sẽ tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho cộng đồng bạn đọc cả nước.