728x90 AdSpace

Theo dõi và chia sẻ các bài viết mới
Tin nhanh

Các cụm năng lực toán học theo Pisa: Cụm tái tạo

PISA chọn các hoạt động nhận thức để mô tả các năng lực này theo ba cụm năng lực: cụm tái tạo, cụm các liên kết và cụm phản ánh. Trong những phần sau đây ba cụm này sẽ được trình bày và các cách mà các năng lực riêng lẻ thể hiện sẽ được trình bày.
A. Cụm tái tạo
Những năng lực trong cụm này liên quan chủ yếu đến sự tái tạo của kiến thức đã được thực hành. Chúng bao gồm những điều thường hay được dùng nhiều nhất trong các đánh giá chuẩn hóa và kiểm tra ở lớp.
Những năng lực này là:
-    kiến thức về các sự kiện và các biểu diễn vấn đề chung,
-    sự nhận ra các tương đồng,
-    thu thập lại những đối tượng và tính chất toán học quen thuộc,
-    sự thể hiện các quy trình quen thuộc;
-    áp dụng các thuật toán tiêu chuẩn và kỹ năng có tính kỹ thuật;
-    thao tác với các biểu thức chứa ký hiệu và công thức theo dạng chuẩn;
-    tiến hành các tính toán.  

cum tai tao trong nang luc toan hoc cua pisa
Nâng cao năng lực toán học cho học sinh
1.    Tư duy và suy luận. Điều này liên quan đến việc đặt các câu hỏi theo dạng cơ bản nhất (“Có mấy …?”, “có bao nhiêu…?” và hiểu các loại trả lời tương ứng (“rất nhiều…”, “có thể là…”; phân biệt giữa các định nghĩa và khẳng định; hiểu và xử lý các khái niệm toán học trong những loại tình huống mà chúng được giới thiệu lần đầu hay được được thực hành theo trình tự.
2.    Lập luận. Điều này liên quan đến việc theo và kiểm chứng các quá trình định lượng tiêu chuẩn, bao gồm các quá trình tính toán, các mệnh đề và kết quả.
3.    Giao tiếp. Điều này liên quan đến việc hiểu và bộc lộ mình theo dạng nói cũng như dạng viết về các vấn đề toán đơn giản, như tái tạo lại tên và các tính chất cơ bản của những đối tượng quen thuộc, viện dẫn các tính toán và kết quả, thường không nhiều hơn một cách.
4.    Mô hình hóa. Điều này liên quan đến việc nhận ra, thu thập lại, kích hoạt và tận dụng các mô hình quen thuộc được cấu trúc; giải thích ngược và xuôi giữa các mô hình như vậy với “hiện thực”; và giao tiếp bước đầu về các kết quả của mô hình.
5.    Đặt vấn đề và giải. Điều này liên quan đến việc đặt và định dạng các bài toán bằng cách nhận ra và tái hiện lại các bài toán áp dụng và thuần túy theo dạng đóng được thực hành; và giải các bài toán như vậy bằng cách dựa vào và dùng các tiếp cận và quy trình tiêu chuẩn, một cách tiêu biểu là chỉ một cách.
6.    Biểu diễn. Điều này liên quan đến việc giải mã, mã hóa và giải thích các biểu diễn tiêu chuẩn quen thuộc được thực hành về các đối tượng toán học nổi tiếng.  Chuyển dich giữa các biểu diễn chỉ liên quan khi sự chuyển dịch chính nó là một phần được thiết lập của các biểu diễn được sử dụng.  
7.    Sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, hình thức,  kỹ thuật và các phép toán. Điều này liên quan đến việc giải mã và giải thích các ngôn ngữ ký hiệu và hình thức cơ bản quen thuộc đã được thực hành trong các bối cảnh và tình huống nổi tiếng; thao tác các mệnh đề và biểu thức đơn giản chưac các công thức và ký hiệu, bao gồm việc sử dụng các biên số, giải các phương trình và thực hiện các tính toán theo các quy trình quen thuộc.
8.    Sử dụng các trợ giúp và công cụ. Điều này liên quan đến việc biết về và có khả năng sử dụng các phương tiện hỗ trợ và công cụ quen thuộc trong các bối cảnh và tình huống gần gũi với những gì đã được giới thiệu và thực hành.
Các câu hỏi đánh giá các năng lực thuộc cụm tái tạo có thể được mô tả với những chỉ số mô tả chính sau đây: tái tạo lại tài liệu và thể hiện các phép toán quen thuộc.
B. Các ví dụ về các câu hỏi thuộc cụm tái tạo
Ví dụ 1: Giải phương trình $3x-4=8x+2$ 
Ví dụ 2: Tìm số trung bình của các số sau: 4, 10, 8, 14, 15, 9.
Ví dụ 3: Viết 63% dưới dạng một phân số.
Ví dụ 4:  1.000.000.000 đồng được gửi vào một tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng, với lãi suất 4%. Sau một năm, trong tài khoản sẽ có bao nhiêu đồng?
Phần tiếp: Các cụm năng lực toán học theo Pisa: Cụm liên kết
Các cụm năng lực toán học theo Pisa: Cụm tái tạo Reviewed by Tân Phúc on 11:33:00 Rating: 5 PISA chọn các hoạt động nhận thức để mô tả các năng lực này theo ba cụm năng lực: cụm tái tạo, cụm các liên kết và cụm phản ánh . Trong nhữ...

Không có nhận xét nào:

Xin vui lòng để lại vài dòng nhận xét hoặc đánh giá có nội dung. Sự quan tâm, chia sẻ của quý độc giả sẽ tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho cộng đồng bạn đọc cả nước.