728x90 AdSpace

Theo dõi và chia sẻ các bài viết mới
Tin nhanh

Các cụm năng lực toán học theo Pisa: Cụm liên kết

Các năng lực cụm liên kết xây dựng trên các năng lực cụm tái tạo bằng cách đưa giải quyết vấn đề vào các bối cảnh không hoàn toàn quen thuộc nhưng vẫn có liên quan đến cấu trúc gần như quen thuộc.
Ngoài các năng lực được mô tả trong cụm tái tạo, đối với cụm liên kết bao gồm những điều sau:
1.    Tư duy và suy luận. Điều này liên quan đến việc đặt các câu hỏi (“ta tìm thấy… như thế nào?”, “toán học nào có liên quan…” và hiểu các loại trả lời tương ứng (được đưa ra bới các phương tiện bảng, đồ thị, đại số, hình…); phân biệt giữa các định nghĩa và các khẳng định, và giữa những loại khẳng định khác nhau; hiểu và thao tác các khái niệm toán học trong các tình huống hơi khác với những gì đã được giới thiệu lần đầu hay được thực hành theo trình tự.

cum lien ket trong nang luc toan hoc theo pisa

2.    Lập luận. Điều này liên quan đến suy luận toán đơn giản không phân biệt giữa các chứng minh và các dạng rộng hơn của lập luận và suy luận; theo dõi được và đánh giá chuỗi các lập luận toán học theo các dạng khác nhau, có được một cảm giác về giải quyết vấn đề bằng kinh nghiệm (như “điều gì có thể hay không thể xảy ra, hay trường hợp nào và tại sao?”, “chúng ta biết gì, và chúng ta cần thu được gì?).
3.    Giao tiếp. Điều này liên quan đến việc hiểu và bộc lộ mình theo dạng nói cũng như dạng viết về các vấn đề toán thay đổi từ tái tạo các tên gọi và các tính chất cơ bản của những đối tượng quen thuộc và giải thích các tính toán và các kết quả của chúng (thông thường có nhiều hơn một cách), đến việc giải thích các vấn đề bao gồm các mối quan hệ. Nó cũng liên uqan đến các mện đề phát biểu bằng lời hay viết về những vấn đề như vậy.
4.    Mô hình hóa. Điều này liên quan đến việc cấu trúc lĩnh vực hay bối cảnh được mô hình hóa; chuyển thể “hiện thực” thành các cấu trúc toán học không quá phức tạp nhưng dầu sao vẫn khác với những gì học sinh thường làm quen. No scungx liên quan đến việc thích ngược và xuôi giữa các mô hình (và các kết quả của chúng) với “hienj thực”, bao gồm các khía cạnh của giao tiếp về các kết quả của mô hình. 
5.    Đặt vấn đề và giải. Điều này liên quan đến việc đặt và định dạng các bài toán xa hơn tái hiện lại các bài toán áp dụng và thuần túy theo dạng đóng; việc giải quyết các vấn đề như vậy bằng cách dùng các tiếp cận và quy trình tiêu chuẩn, nhưng các quá trình giải quyết vấn đề cũng độc lập hơn. Các liên kết được thực hiện giữa các lĩnh vực toán học và các dạng biểu diễn và giao tiếp khác nhau (sơ đồ, bảng, đồ thị, chũ, hình).
6.    Biểu diễn. Điều này liên quan đến việc giải mã, mã hóa và giải thích các biểu diễn của các đối tượng toán học ít quen thuộc; chọn và chuyển dịch giữa các dạng biểu diễn khác nhau của các đối tượng và bối cảnh toán học, chuyển thể và phân biệt các dạng biểu diễn khác nhau. 
7.    Sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, hình thức,  kỹ thuật và các phép toán. Điều này liên quan đến việc giải mã và giải thích các ngôn ngữ ký hiệu và hình thức cơ bản trong các bối cảnh và tình huống ít nổi tiếng; thao tác các mệnh đề và biểu thức chứa các ký hiệu và công thức, bao gồm việc sử dụng các biến số, giải các phương trình và thực hiện các tính toán theo các quy trình quen thuộc.
8.    Sử dụng các trợ giúp và công cụ. Điều này liên quan đến việc biết về và sử dụng các phương tiện hỗ trợ và công cụ trong các bối cảnh, tình huống và các cách khác với những gì đã được giới thiệu và thực hành.
Những câu hỏi kết hợp với cụm này thường đòi hỏi một vàichuwngs cứ về sựtichs hợp và liên kết tài liệu từ nhiều ý tưởng bao quát, hay từ các mạch kiến thức chương trình khác nhau, hay sự liên kết giữa các biểu diễn khác nhau của một vấn đề.
Các câu hỏi đánh giá các nặng lực cụm các liên kết có thể được mô tả bởi các chỉ số mô tả sau: tích hợp, liên kết và mở rộng khiêm tốn các tài liệu đã thực hành.
Ví dụ về các câu hỏi cụm liên kết
Bài toán Khoảng cách
Mary sống cách trường 2 km, Martin cách trường 5 km.
Mary và Martin sống cách nhau bao xa?

Khi bài toán này lần đầu tiên giói thiệu với giáo viên, nhiều giáo viên đã loại bỏ nó ngay bởi vì nó quá dễ, người ta có thể dễ dàng thấy rằng đáp số là 3. Một nhóm giáo viên  lại tranh luận rằng đây không phải là một câu hỏi tốt vì nó không có đáp số, có nghĩa nó không có một đáp số duy nhất. Phản ứng thứ ba là nó không phải là một câu hỏi tốt bởi vì có nhiều đáp số, do không có thông tin gì thêm nên nhiều lắm thì chỉ có thể kết luận được rằng hai em sống cách nhau khoảng 3 đến 7 km,   và điều đó là không mong đợi cho một câu hỏi. Một nhóm nhỏ giáo viên lại ngĩ rằng đây có thể là một câu hỏi tuyệt vời, bởi vì bạn phải hiểu câu hỏi, nó là giải quyết vấn đề thực tế bởi vì không có phương án đã biết cho học sinh, và nó là toán học đẹp, mặc dầu bạn không có một manh mối nào về cách học sinh sẽ giải bài toán như thế nào. Đó là cách giải thích cuối cùng về kết hợp bài toán với các năng lực cụm liên kết.
Xem thêm:   
Các cụm năng lực toán học theo Pisa: Cụm liên kết Reviewed by Tân Phúc on 06:50:00 Rating: 5 Các năng lực cụm liên kết xây dựng trên các năng lực cụm tái tạo bằng cách đưa giải quyết vấn đề vào các bối cảnh không hoàn toàn quen thu...

Không có nhận xét nào:

Xin vui lòng để lại vài dòng nhận xét hoặc đánh giá có nội dung. Sự quan tâm, chia sẻ của quý độc giả sẽ tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho cộng đồng bạn đọc cả nước.