728x90 AdSpace

Tin nhanh

Các cách tiếp cận mô hình hoá toán học

Bạn cần tham khảo trước một số vấn đề liên quan đến mô hình hóa toán học:
Galbraith (1989) đề xuất ba cách tiếp cận dạy học đối với mô hình hoá:
•    Cách  tiếp  cận  áp  dụng  tổng  quát  tập  trung  vào  một  ứng  dụng  nào  đó. Thông thường giáo viên đã dạy mô hình đó và người học thao tác nó dưới những điều kiện được kiểm soát. Cách tiếp cận này phổ biến trong các lớp học phổ thông và thường bao gồm hai bước 3 và một phần bước 4 của quy trình mô hình hoá. Cách tiếp cận này khuyến  khích  người học  có  được kinh  nghiệm trong  việc  giải  quyết  vấn  đề bằng cách áp dụng toán học vào các tình huống mô hình. Dẫu sao, nên tạo cho người học vượt ra ngoài cách tiếp cận này để thu được những kinh nghiệm bằng cách thu thập, lý giải và phân tích thông tin toán học.
•    Cách tiếp cận mô hình hoá có cấu trúc dùng những tình huống trong cuộc sống thực và toàn bộ quy trình mô hình hoá từ bước 1 đến bước 5 được tiến hành. Dẫu sao người dạy có những tác động đáng kể trong việc kiểm soát những mô hình toán học được sử dụng ở bước 2. Việc vận hành sự kiểm soát này như thế nào sẽ tuỳ thuộc vào chiến lược can thiệp được lựa chọn.
•    Cách tiếp cận mô hình hoá mở cho phép người học nghiên cứu vấn đề ở mức độ toán học họ thấy thuận lợi trong việc sử dụng. Tất cả các giai đoạn của mô hình hoá đều có đủ. Người học được yêu cầu tiến hành vấn đề với hạn chế sự giúp đỡ của người dạy bởi người dạy không có sự kiểm soát nào đối với kiến thức toán học đã chọn của người học. Cách tiếp cận này không được sử dụng thường xuyên lắm bởi sự hạn chế về mặt thời gian, mặc dù có những ủng hộ đáng kể được đưa ra gần đây về việc khảo sát mở được đưa vào ở tất cả các mức độ của các giáo trình toán học.
cac cach tiep can mo hinh hoa toan hoc theo Galbraith
      Với cách tiếp cận có cấu trúc sử dụng sự can thiệp của giáo viên để kiểm soát mô hình toán học đã lựa chọn; một số chiến lược can thiệp có thể sử dụng là:
•    Sự can thiệp một cách tinh tế, đó là quy trình mà giáo viên chọn một hay nhiều nhóm, mở cho việc tinh tế đề nghị mô hình nào sẽ sử dụng. Trong khi lớp học thảo luận, giáo viên sẽ bảo đảm rằng mô hình đề nghị sẽ được chọn lựa.
•    Sự can thiệp mở xuất hiện trong bước 3 của quy trình mô hình hoá. Sau khi thảo luận chung trước lớp về nội dung toán học nào được sử dụng, giáo viên trình bày mô hình toán học thường được sử dụng phổ biến bởi những nhà toán học với loại tình huống vấn đề đang được xem xét.
•    Sự can thiệp muộn yêu cầu giáo viên cho phép lớp học hoàn thành quy trình mô hình hoá một lần, dùng mô hình toán học cả lớp cho là thích hợp nhất. Rồi giáo viên sẽ tiến hành một cuộc thảo luận để bảo đảm rằng sự thiếu sót của mô hình được bộc lộ. Giáo viên có thể đề nghị một mô hình toán học khác  để  người  học  sử  dụng  trong  vòng  khác  của  quy  trình  mô  hình  hoá. Vòng quay đầu tiên có thuận lợi trong việc giúp người học hiểu biết toàn bộ và thấy được sự phức tạp của vấn đề. Nó cũng làm tăng lên sự ghi nhận của người học về sự xứng đáng của mô hình được đề nghị.
      Có nhiều cách phân chia khác về mô hình hoá toán học, chẳng hạn Carr (1989) đề nghị cách phân chia tương tự về các cách tiếp cận. Cách phân chia của Carr cũng đồng nhất với cách của Galbraith nhưng ông ta gọi ba cách tiếp cận là: những áp dụng tiêu chuẩn sử dụng những mô hình đã được thiết lập; mô hình hoá trực tiếp và mô hình hoá mở.
Có phải mô hình hoá toán học chỉ xuất hiện trong toán rời rạc?
Mặc dù nhiều hiện tượng có thể mô hình hoá bằng cách sử dụng các khái niệm từ toán học rời rạc như là đồ thị, những thuật toán ma trận hữu hạn, mô hình hoá toán học chắc chắn không chỉ giới hạn trong trong loại toán học này. Việc tạo ra tình huống kiểm tra trên đây không phụ thuộc vào toán học rời rạc. Nó có thể bao gồm đạo hàm và khảo sát hàm số. Mô hình hoá toán học có thể được hoàn thành bằng việc sử dụng một loạt nhiều khái niệm và kỹ năng toán học: hình học, đại số, lượng giác, thống kê, giải tích. Chắc chắn rằng, hầu hết những chủ đề toán học được dạy ở  mức độ  các trường phổ thông đều thích hợp với việc phát triển những mô hình toán học nhất định. Phương trình, bất phương trình tuyến tính đặc biệt hữu ích trong nhiều tình huống mô hình hoá. Đồ thị và các sự tương quan đơn giản cũng là những mô hình dễ để lý giải. Phương trình bậc hai có thể được dùng cho việc hiểu biết cơ bản về việc phóng tên lửa và biến động giá cả của hàng hoá. Mô hình hoá toán học biểu thị cho những việc đó thậm chí những vấn đề toán học đơn giản, nếu được sử dụng một cách có tính kiến tạo, có thể có những ứng dụng đáng kể.
Các cách tiếp cận mô hình hoá toán học Reviewed by Tân Phúc on 14:31:00 Rating: 5 Bạn cần tham khảo trước một số vấn đề liên quan đến mô hình hóa toán học: Mô hình hóa toán học và quy trình mô hình hóa toán học Sự cần ...

Không có nhận xét nào:

Xin vui lòng để lại vài dòng nhận xét hoặc đánh giá có nội dung. Sự quan tâm, chia sẻ của quý độc giả sẽ tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho cộng đồng bạn đọc cả nước.