728x90 AdSpace

Tin nhanh

Chuyên đề hàm số Mũ và Logarit 50 trang pdf Bùi Quỹ

Một tài liệu về hàm số mũ, logarit được gõ text rất đẹp, mọi người in ra sử dụng luôn đó là chuyên đề hàm số Mũ và Logarit của thầy giáo Bùi Quỹ, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nam. Tác giả đã phân loại theo từng chủ đề toán, còn gì quý giá hơn nữa hãy mau lấy về để ôn và dạy thêm toán ở nhà ngay.
chuyen de ham so mu, logarit bui quy so giao duc ha nam

Với 50 trang Pdf, chứa nhiều chủ đề nhưng chủ yếu tập trung vào phương trình, hệ pt, bất phương trình, vì đây là những vấn đề rất quan trọng  liên quan đến việc thi thpt quốc gia.
Xem Demo 50 trang Chuyên đề Logarit, Mũ thầy Bùi Quỹ 
 
Liên kết để lấy về tài liệu hàm số mũ, logarit của thầy Quỹ
Download

Dạng text:
  1 Kiến thức cơ bản 3
1.1 Luỹ thừa 3
1.1.1 Luỹ thừa với số mũ nguyên 3
1.1.2 Căn bậc n 3
1.1.3 Luỹ thừa với số mũ hữu tỉ 3
1.1.4 Luỹ thừa với số mũ vô tỉ 3
1.1.5 Các tính chất 4
1.2 Hàm số luỹ thừa 4
1.2.1 Định nghĩa 4
1.2.2 Tập xác định 4
1.2.3 Đạo hàm 4
1.2.4 Tính chất của hàm số luỹ thừa y = xα trên khoảng (0; +∞) 4
1.2.5 Đồ thị 5
1.3 Lôgarit 5
1.3.1 Định nghĩa 5
1.3.2 Các tính chất 5
1.3.3 Các quy tắc tính 5
1.3.4 Lôgarit thập phân, lôgarit tự nhiên 6
1.4 Hàm số mũ, hàm số lôgarit 6
1.4.1 Hàm số mũ 6
1.4.2 Hàm số lôgarit 6
1.5 Phương trình mũ, phương trình lôgarit . . 7
1.5.1 Phương trình mũ 7
1.5.2 Phương trình lôgarit 7
1.5.3 Hệ phương trình mũ và lôgarit 7
1.5.4 Bất phương trình mũ và lôgarit . . 7

2 Các dạng bài tập và phương pháp giải 8
2.1 Bài tập về luỹ thừa 8
2.2 Bài tập về hàm số luỹ thừa 11
2.3 Bài tập về lôgarit 13
2.4 Bài tập về hàm số mũ, hàm số lôgarit 19
2.5 Bài tập về phương trình mũ và phương trình lôgarit . 22
2.5.1 Đưa về phương trình mũ, phương trình lôgarit cơ bản . 23
2.5.2 Phương pháp đồ thị 34
2.5.3 Sử dụng tính đơn điệu của hàm số mũ, hàm số lôgarit . 35
2.5.4 Các phương pháp khác 37
2.6 Bài tập về bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit 43
2.7 Bài tập về hệ phương trình mũ và hệ phương trình lôgarit . 46

 §1 kiến thức cơ bản

1.1 LUỸ THỪA
1.1.1 Luỹ thừa với số mũ nguyên
Định nghĩa
• Luỹ thừa với số mũ nguyên dương: 
Cho a là một số thực, n là một số nguyên dương. Luỹ thừa bậc n của a, kí hiệu là an, được xác định như sau 
an = |.a {z } a∈R,n∈N∗,
n thừa số 
trong đó a gọi là cơ số, n gọi là số mũ. 
• Luỹ thừa với số mũ nguyên âm, luỹ thừa với số mũ 0: Cho a > 0, n ∈ N∗. Khi đó
 
a0 = 1; a−n =
Chú ý. 00 và 0−n không có nghĩa.

1.1.2 Căn bậc n
 
1
an . 
 
√n 
Cho số thực b và số nguyên dương n ≥ 2. Số a được gọi là căn bậc n của số b, kí hiệu b nếu
an = b.
√
Khi n lẻ, b ∈ R thì tồn tại duy nhất n b;
Khi n chẵn thì
• với b < 0: không tồn tại căn bậc n của b;
√
• với b = 0: có một căn là n 0=0;
√ √
• với b > 0: có hai căn là n b (dương) và − n b (âm).

1.1.3 Luỹ thừa với số mũ hữu tỉ
 

Cho số thực a và số hữu tỉ r = m 
√ n,trongđóm∈Z,b∈N∗ và
 

n là phân
 
số tối giản. Khi đó, nếu
 
n
 
am có nghĩa thì
ar = a n
 
√
= n am. 
 

1.1.4 Luỹ thừa với số mũ vô tỉ
 
Cho số dương a, α là một số vô tỉ và (rn) là một dãy số hửu tỉ sao cho lim rn = α. Khi đó
n→+∞ 
aα = lim arn .
n→+∞ 
3
 hàm số mũ và logarit bùi quỹ

1.1.5 Các tính chất
Cho a, b > 0; α, β ∈ R. Khi đó
• aα.aβ = aα+β ; (aα)β = aαβ ;
• (ab)α = aαbα; aα > 0;
(a)α
 
•
 
b
 
= aα 
 bα ; aβ = aα−β ; 
 
• Nếu a > 1 thì α > β khi và chỉ khi aα > aβ ; 
• Nếu 0 < a < 1 thì α > β khi và chỉ khi aα < aβ . 

1.2 Hàm số lũy thừa
1.2.1 Định nghĩa
Hàm số y = xα, với α ∈ R, được gọi là hàm số luỹ thừa. 

1.2.2 Tập xác định
Tập xác định D của hàm số luỹ thừa y = xα tuỳ thuộc vào giá trị của α, cụ thể như sau: 
• Nếu α nguyên dương thì D = R; 

• Nếu α nguyên âm thì D = R\{0}; 
• Nếu α không nguyên thì (0; +∞ 


1.2.3 Đạo hàm
Hàm số y = xα (α ∈ R) có đạo hàm với mọi x > 0 và (xα)′ = αxα−1.
Đối với hàm số hợp y = uα, u = u(x), ta có (uα)′ = αuα−1u′.

1.2.4 Tính chất của hàm số luỹ thừa y = xα trên khoảng (0; +∞)
Ta có các tính chất sau
• Đồ thị luôn đi qua điểm (1; 1); 
• Khi α > 0 hàm số luôn đồng biến, khi α < 0 hàm số luôn nghịch biến; 
• Đồ thị của hàm số không có tiệm cận khi α > 0. Khi α < 0 đồ thị của hàm số có tiệm cận ngang là Ox, tiệm cận đứng là Oy. 
Xem thêm:
38 chuyên đề về phương trình, hệ phương trình các loại từ dễ đến khó
Phương trình lượng giác, mũ lôgarit và hình học giải tích của Bồ Xuân Hậu
Chuyên đề hàm số Mũ và Logarit 50 trang pdf Bùi Quỹ Reviewed by Tân Phúc on 06:23:00 Rating: 5 Một tài liệu về hàm số mũ, logarit được gõ text rất đẹp, mọi người in ra sử dụng luôn đó là chuyên đề hàm số Mũ và Logarit của thầy giáo Bù...

Không có nhận xét nào:

Xin vui lòng để lại vài dòng nhận xét hoặc đánh giá có nội dung. Sự quan tâm, chia sẻ của quý độc giả sẽ tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho cộng đồng bạn đọc cả nước.