728x90 AdSpace

Tin nhanh

70 bài tập Toán lớp 9 phần Hình học phẳng ôn thi vào lớp 10 có lời giải chi tiết

Hôm nay, lật lại những mốc thời gian phát triển của VietMaths, cũng đã 6 năm trôi qua với những sự ủng hộ chân thành của quý độc giả, chúng tôi cảm thấy rất xúc động. Những cái chia sẻ đầu tiên của chúng tôi thời mới bắt đầu chính là những tài liệu liên quan đến vấn đề thi vào lớp 10. Để sống lại với ký ức đẹp đẽ đó chúng tôi xin gửi đến bạn đọc tổng hợp 70 bài tập Toán 9 nội dung về Hình học phẳng để kèm theo  lời giải chi tiết. Rất mong bạn đọc cho vài lời động viên vào khung nhận xét phía dưới. Thân ái.
Mấy hôm trước, quý vị đã được xem: 50 bài tập hình học lớp 9 ôn thi vào cấp III, trường chuyên nói chung ai cũng dành những tình cảm đặc biệt cho nó, không biết lần này thế nào?

6 bài tập Toán lớp 9 chủ đề Hình học đã từng sử dụng trong đề thi vào lớp 10 
Câu 1: Cho hình bình hành ABCD có đỉnh D nằm trên đường tròn đường kính AB = 2R . Hạ BN  và DM cùng vuông góc với đường chéo AC
a)    Chứng minh tứ giác : CBMD nội tiếp được
b)    Chứng minh rằng : DB.DC = DN.AC
c)    Xác định vị trí của điểm D để diện tích hình bình hành ABCD có diện tích lớn nhất và tính diện tích trong trường hợp này
Câu 2: Cho D là điểm bất kỳ trên cạnh BC của tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn tâm O Ta vẽ hai đường tròn tâm O1 , O2 tiếp xúc AB , AC lần lượt tại B , C và đi qua D . Gọi E là giao điểm thứ hai của hai đường tròn này . Chứng minh rằng điểm E nằm trên đường tròn (O).
Câu 3: Cho A là một điểm trên đường tròn tâm O, bán kính R. Gọi B là điểm đối xứng với O qua A. Kẻ đường thẳng d đi qua B cắt đường tròn (O) tại C và D (d không đi qua O, BC < BD). Các tiếp tuyến của đường tròn (O) tại C và D cắt nhau tại E. Gọi M là giao điểm của OE và CD. Kẻ EH vuông góc với OB (H thuộc OB). Chứng minh rằng:
a) Bốn điểm B, H,M, E cùng thuộc một đường tròn.
b) $OM.OE = R^2$
c) H là trung điểm của OA. 
Câu 4: (Tỉnh ĐắkLắc) Cho tam giác ABC có góc A bằng $60^0$, các góc B, C nhọn. vẽ các đường cao BD và CE của tam giác ABC. Gọi H là giao điểm của BD và CE.
a/ Chứng minh tứ giác ADHE nội tiếp.
b/ Chứng minh tam giác AED đồng dạng với tam giác ACB.
c/ Tính tỉ số $\frac{DE}{BC}$ .
d/ Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Chứng minh OA vuông góc với DE.
Câu 5: (Tỉnh ĐắkLắc) Cho điểm A nằm ngoài đường tròn tâm O bán kính R. Từ A kẻ đường thẳng (d) không đi qua tâm O, cắt đường tròn (O) tại B và C ( B nằm giữa A và C). Các tiếp tuyến với đường tròn (O) tại B và C cắt nhau tại D. Từ D kẻ DH vuông góc với AO (H nằm trên AO), DH cắt cung nhỏ BC tại M. Gọi I là giao điểm của DO và BC.
1.    Chứng minh OHDC là tứ giác nội tiếp được.
2.    Chứng minh OH.OA = OI.OD.
3.    Chứng minh AM là tiếp tuyến của đường tròn (O).
4.    Cho OA = 2R. Tính theo R diện tích của phần tam giác OAM nằm ngoài đường tròn (O).
Câu 6:  Cho đường tròn (O), dây AB không đi qua tâm. Trên cung nhỏ AB lấy điểm M (M không trùng với A, B). Kẻ dây MN vuông góc với AB tại H. Kẻ MK vuông góc với AN (K thuộc AN).
1) Chứng minh: Bốn điểm A, M, H, K thuộc một đường tròn.
2) Chứng minh: MN là phân giác của góc BMK.
3) Khi M di chuyển trên cung nhỏ AB. Gọi E là giao điểm của HK và BN.
Xác định vị trí của điểm M để (MK.AN + ME.NB) có giá trị lớn nhất.

Nếu cần một cái gì đó để giúp mọi người thoải mái giải những câu trên thì có đây: Ôn tập theo chuyên đề toán lớp 9 cả Đại số lẫn Hình học

8 bài tập môn Toán phần Hình học lớp 9 thi vào lớp 10 thpt gần đây

Câu 7: Cho tam giác ABC nhọn. Biết D là trực tâm của tam giác ABC. Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác DBC, gọi J là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác DCA.
1) Chứng minh tam giác CIJ la 2 tam giác cân.
2) Chứng minh IJ=AB   
Câu 8: (Bắc Giang) 1/  Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn tâm O. Các đường cao BH và CK tam giác ABC cắt nhau tại điểm I. Kẻ đường kính AD của đường tròn tâm O, các đoạn thẳng DI và BC cắt nhau tại M.Chứng minh rằng.
a/Tứ giác AHIK nội tiếp được trong một đường tròn.
b/OM vuông góc với BC.
2/Cho tam giác ABC vuông tại A,các đường phân giác trong  của góc B  và góc C cắt các cạnh AC  và AB lần lượt tại D và E. Gọi H là giao điểm của  BD và CE, biết AD=2cm, DC= 4 cm tính độ dài đoạn thẳng HB.
bài tập toán lớp 9 hình học, cac bai tap toan lop 9 phan hinh hoc

Câu 13: Cho đường tròn (O) đường kính AB, M là trung điểm của OA. Qua M vẽ dây cung CD vuông góc với OA.  
a) Chứng minh tứ giác ACOD là hình thoi .
b) Tia CO cắt BD tại I. Chứng minh tứ giác DIOM nội tiếp.
Câu 14: Từ điểm A ở bên ngoài đường tròn (O), kẻ các tiếp tuyến Am, AN với đường tròn (M, N là các tiếp điểm). Đường thẳng d đi qua A cắt đường tròn (O) tại hai điểm phân biệt B,C (O không thuộc  (d), B nằm giữa A và C). Gọi H là trung điểm của BC.
a) Chứng minh các điểm O, H, M, A, N cùng nằm trên một đường tròn,
b) Lấy điểm E trân MN sao cho BE song song với AM. Chứng minh HE//CM.

Tỉnh Thái Bình được tiếng là các nôi sản sinh ra nhiều tài năng toán học, vậy thì hãy thử chất lượng đề thi vào các trường phổ thông ở đây xem sao: Đề thi vào lớp 10 môn Toán của tỉnh Thái Bình các năm

5 bài tập Toán lớp 9 phần Hình học đã từng ra ở đề thi vào lớp 10 trường chuyên

Câu 15:  Cho đường tròn tâm O đường kính AB cố định. H thuộc đoạn thẳng OA( H khác A;O và trung điểm của OA). Kẻ dây MN vuông góc với AB tại H. MN cắt AK tại E.
1. Chứng minh tứ giác HEKB nội tiếp.
2. Chứng minh tam giác AME đồng dạng với tam giác AKM.
3. Cho điểm H cố định, xác định vị trí của K để khoảng cách từ N đến tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác MKE nhỏ nhất.
Câu 16:  Cho đường tròn tâm O đường kính AB có bán kính R, tiếp tuyến Ax. Trên tiếp tuyến Ax lấy điểm F sao cho BF cắt đường tròn tại C, tia phân giác của góc ABF cắt Ax tại E và cắt đường tròn tại D .
1. Chứng minh OD // BC .
2. Chứng minh hệ thức : BD.BE = BC.BF .
3. Chứng minh tứ giác CDEF nội tiếp.
4. Xác định số đo của góc ABC để tứ giác AOCD là hình thoi.
Câu 17: Cho tam giác PQR vuông cân tại P. Trong góc PQR kẻ tia Qx bất kỳ cắt PR tại D (D không trùng với P và D không trùng với R). Qua R kẻ đường thẳng vuông góc với Qx tại E. Gọi F là giao điểm của PQ và RE.
a)    Chứng minh tứ giác QPER nội tiếp được trong một đường tròn.
b)    Chứng minh tia EP là tia phân giác của góc DEF
c)    Tính số đo góc QFD.
d)    Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng QE. Chứng minh rằng điểm M luôn nằm trên cung tròn cố định khi tia Qx thay đổi vị trí nằm giữa hai tia QP và QR.
Câu 18: Cho tam giác ABC vuông tại C nội tiếp trong nửa đường tròn (O; R) và có  đường cao CH. Gọi M, N lần lượt là điểm đối xứng của H qua CA và CB.
1/ Chứng minh :
a/  Ba điểm M, C, N thẳng hàng.
b/ Các đường thẳng AM, BN và AB là tiếp tuyến của đường tròn đường kính MN.
2/ Tìm vị trí của C trên (O) để tích AM.BN lớn nhất.
Câu 19: Cho đường tròn (O; R). Lấy điểm M nằm ngoài (O;R) sao cho qua M kẻ được hai tiếp tuyến MA, MB của (O;R) và góc AMB nhọn ( với A, B là các tiếp điểm). Kẻ AH vuông góc với MB tại H. Đường thẳng AH cắt đường tròn (O;R) tại N (khác A). Đường tròn đường kính NA cắt các đường thẳng AB và MA theo thứ tự tại I và K (khác A).
1)    Chứng minh tứ giác NHBI là tứ giác nội tiếp.
2)    Chứng minh tam giác NHI đồng dạng với tam giác NIK.
3)    Gọi C là giao điểm của NB và HI; gọi D là giao điểm của NA và KI. Đường thẳng CD cắt MA tại E. Chứng minh CI = EA.
Câu 20:   Cho đường tròn (O) có tâm O và điểm M nằm ngoài đường tròn (O). Đường thẳng MO cắt (O) tại E và F (ME<MF). Vẽ cát tuyến MAB và tiếp tuyến MC của (O) (C là tiếp điểm, A nằm giữa hai điểm M và B, A và C nằm khác phía đối với đường thẳng MO).
a)    Chứng minh rằng MA.MB = ME.MF
b)    Gọi H là hình chiếu vuông góc của điểm C lên đường thẳng MO. Chứng minh tứ giác AHOB nội tiếp.
c)    Trên nửa mặt phẳng bờ OM có chứa điểm A, vẽ nửa đường tròn đường kính MF; nửa đường tròn này cắt tiếp tuyến tại E của (O) ở K. Gọi S là giao điểm của hai đường thẳng CO và KF. Chứng minh rằng đường thẳng MS vuông góc với đường thẳng KC.
d)    Gọi P và Q lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp các tam giác EFS và ABS và T là trung điểm của KS. Chứng minh ba điểm P, Q, T thẳng hàng.

Địa chỉ để lấy toàn bộ các bài tập toán 9 phần hình học có đáp án để dạy và ôn

Chắc chắn, những bài tập toán lớp 9 phần hình học ở trên rất quan trọng đối với những thầy cô đang dạy thêm, cũng như các em học sinh của chúng ta đang ôn thi vào cấp 3, vì tài liệu mà chúng tôi giới thiệu có tới 70 câu hình học lớp 9, với lời giải không thể chê vào đâu được. Tác giả của nó là thầy Lưu Văn Chung. Chần chờ gì nữa!
hoặc dự phòng
http://kontum247.com/download/download-70-geometry-exercises-of-luu-van-chung-for-grade-9/

70 bài tập Toán lớp 9 phần Hình học phẳng ôn thi vào lớp 10 có lời giải chi tiết Reviewed by Tân Phúc on 12:14:00 Rating: 5 Hôm nay, lật lại những mốc thời gian phát triển của VietMaths, cũng đã 6 năm trôi qua với những sự ủng hộ chân thành của quý độc giả, chúng...

2 nhận xét:

  1. Một chuyên đề thực sự bổ ích với nhiều bài toán rất hay đáng chú ý. Cảm ơn vì đã load lên

    Trả lờiXóa
  2. cho xin đáp án và cách giải ạ ahhhh@123465@gmail.com

    Trả lờiXóa

Xin vui lòng để lại vài dòng nhận xét hoặc đánh giá có nội dung. Sự quan tâm, chia sẻ của quý độc giả sẽ tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho cộng đồng bạn đọc cả nước.