728x90 AdSpace

Tin nhanh

Bài tập trắc nghiệm đa diện nón trụ cầu 127 câu của thạc sĩ Đặng Việt Đông

Thầy giáo thạc sĩ Đặng Việt Đông có biên soạn một tệp bài tập trắc nghiệm đa diện nón trụ cầu gồm tất cả 127 câu trắc nghiệm khá hoàn chỉnh.
Thầy Đông đang công tác tại trường thpt Nho Quan A, Bắc Giang.
Những ấn phẩm liên quan cho bạn:
 Một vài câu trong tài liệu bài tập trắc nghiệm đa diện nón trụ của thạc sĩ Đặng Việt Đông

Câu 1: Tổng số mặt, số cạnh và số đỉnh của hình lập phương là:   
A. 26    B. 24    C. 8    D. 16
Câu 2: Có thể chia hình lập phương thành bao nhiêu hình tứ diện bằng nhau?   
A. Hai    B. Vô số    C. Bốn    D. Sáu
Câu 3: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?
A. Hình lập phương là đa điện lồi
B. Tứ diện là đa diện lồi
C. Hình hộp là đa diện lồi
D. Hình tạo bởi hai tứ diện đều ghép với nhau là một đa diện lồi
Câu 4: Hình lập phương có bao nhiêu mặt       
A. 7    B. 5    C. 6    D. 8
Câu 5: Số cạnh của một khối chóp hình tam giác là       
A. 4    B. 6    C. 5    D. 7
Câu 6: Hãy chọn cụm từ (hoặc từ) cho dưới đây để sau khi điền nó vào chỗ trống mệnh đề sau trở thành mệnh đề đúng: “Số cạnh của một hình đa diện luôn ………… …… số mặt của hình đa diện ấy.”
A. bằng    B. nhỏ hơn hoặc bằng    C. nhỏ hơn    D. lớn hơn.

Tài liệu bài tập trắc nghiệm đa diện nón trụ cầu 127  Đặng Việt Đông
Bìa tài liệu bài tập trắc nghiệm đa diện nón trụ cầu

Câu 7: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?
A. Hình lập phương là đa điện lồi
B. tứ diện là đa diện lồi
C. Hình hộp là đa diện lồi
D. Hình tạo bởi hai tứ diện đều ghép với nhau là một đa diện lồi.
Câu 8: Cho một hình đa diện. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:
A. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba cạnh    B. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt
C. Mỗi cạnh là cạnh chung của ít nhất ba mặt    D. Mỗi mặt có ít nhất ba cạnh.
Câu 9: Kim Tự Tháp ở Ai Cập có hình dáng của khối đa diện nào sau đây
A. Khối chóp tam giác đều    B. Khối chóp tứ giác
C. Khối chóp tam giác    D. Khối chóp tứ giác đều
Câu 10: Khối chóp đều SABCD có mặt đáy là:              
A. Hình bình hành    B. Hình chữ nhật    C. Hình thoi    D. Hình vuông
Câu 11: Số mặt phẳng đối xứng của hình lập phương là:  
A. 6.    B. 7.    C. 8.    D. 9.
Câu 12: Số mặt phẳng đối xứng của hình bát diện đều là:  
A. 3.    B. 6.    C. 9.    D. 12.
Câu 13: Số mặt phẳng đối xứng của khối tứ diện đều là:  
A. 1    B. 2    C. 6    D. 3
Câu 14: Nếu không sử dụng thêm điểm nào khác ngoài các đỉnh của hình lập phương thì có thể chia hình lập phương thành
A. Một tứ diện đều và bốn hình chóp tam giác giác đều
B. Năm tứ diện đều
C. Bốn tứ diện đều và một hình chóp tam giác đều
D. Năm hình chóp tam giác giác đều, không có tứ diện đều
Câu 16: Số cạnh của một khối chóp bất kì luôn là       
A. Một số chẵn lớn hơn hoặc bằng 4    B. Một số lẻ   
C. Một số chẵn lớn hơn hoặc bằng 6    D. Một số lẻ lớn hơn hoặc bằng 5
Câu 17: Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất:   
A. Hai mặt.    B. Ba mặt.    C. Bốn mặt.    D. Năm mặt.
Câu 18: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai ?
A. Lắp ghép hai khối hộp sẽ được một khối đa diện lồi
B. Khối hộp là khối đa diện lồi
C. Khối tứ diện là khối đa diện lồi
D. Khối lăng trụ tam giác là khối đa diện lồi
Câu 19: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Tồn tại một hình đa diện có số đỉnh và số mặt bằng nhau
B.Tồn tại một hình đa diện có số cạnh bằng số đỉnh
C. Số đỉnh và số mặt của một hình đa diện luôn luôn bằng nhau
D. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh và số mặt bằng nhau
Đọc thêm: 114 câu trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz của Nhóm Toán
Câu 28: Cho khối tứ diện đều ABCD. Điểm M thuộc miền trong của khối tứ diện sao cho thể tích các khối MBCD, MCDA, MDAB, MABC bằng nhau. Khi đó
A.    M cách đều tất cả các đỉnh của khối tứ diện đó.
B.    M cách đều tất cả các mặt của khối tứ diện đó.
C.    M là trung điểm của đoạn thẳng nối trung điểm của 2 cạch đối diện của tứ diện
D.    Tất cả các mệnh đề trên đều đúng.
Câu 29: Trong cách mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A.    Hai khối hộp chữ nhật có diện tích xung quanh bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.
B.    Hai khối lập phương có diện tích toàn phần bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.
C.    Hai khối chóp có diện tích đáy và chiều cao tương ứng bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.
D.    Hai khối lăng trụ có diện tích đáy và chiều cao tương ứng bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.
Câu 30: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng
A.    Số cạnh của hình đa diện luôn lớn hơn hoặc bằng 8
B.    Số cạnh của hình đa diện luôn lớn hơn 6
C.    Số cạnh của hình đa diện luôn lớn hơn hoặc bằng 6
D.    Số cạnh của hình đa diện luôn lớn hơn 7
Câu 31: cho hình chóp tứ giác đều SABCD. Tìm mệnh đề sai :
A.    Hình chóp SABCD có các cạnh bên bằng nhau.
B.    Hình chiếu vuông góc của đỉnh S xuống mặt phẳng đáy (ABCD) là tâm của đáy.
C.    Hình chóp có các cạnh bên hợp với mặt phẳng đáy cùng một góc.
D.    Hình chóp SABCD đáy là hình thoi.
Xem bài tập trắc nghiệm chuyên đề đa diện nón trụôn thi thpt quốc gia 2017 pdf
(54 trang, Phạm Việt Đông, thpt Nho Quan A)


Download file

Tài liệu khá công phu gồm 127 câu trắc nghiệm hình học không gian phần đa diện nón trụ cầu. Mong nhận được phản hồi tốt đẹp từ các bạn đọc.

Một chuyên đề giáo viên - học sinh rất quan tâm:  Sách 520 câu trắc nghiệm môn Toán có lời giải chi tiết phần Giải tích 12
Bài tập trắc nghiệm đa diện nón trụ cầu 127 câu của thạc sĩ Đặng Việt Đông Reviewed by Tân Phúc on 21:18:00 Rating: 5 Thầy giáo thạc sĩ Đặng Việt Đông có biên soạn một tệp bài tập trắc nghiệm đa diện nón trụ cầu gồm tất cả 127 câu trắc nghiệm khá hoàn chỉnh....

Không có nhận xét nào:

Xin vui lòng để lại vài dòng nhận xét hoặc đánh giá có nội dung. Sự quan tâm, chia sẻ của quý độc giả sẽ tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho cộng đồng bạn đọc cả nước.