728x90 AdSpace

Tin nhanh

Đề ôn thi vào lớp 10 Toán có Trắc nghiệm và Tự luận, đáp án Word

Các em đang chuẩn bị thi vào lớp 10 cần có những kinh nghiệm cần thiết nhất, tự tin hơn khi vào phòng thi, dưới đây là những dạng đề ôn thi vào lớp 10 Toán có Trắc nghiệm và Tự luận hay gặp nhất, ở đây đều có đáp án Word  để các em tiện xem.

Đề số 1: Đề thi tuyển vào lớp 10 môn Toán gồm trắc nghiệm và tự luận

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)
Hãy chọn chữ cái đứng trước kết quả đúng và ghi vào bài làm:
Câu 1: Cho $m=4\sqrt{3}$ và $n=2\sqrt{10}$. Kết quả so sánh m và n là:
A. m > n    B. m < n     C. m = n     D.  $m\le n$
Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường thẳng đi qua điểm N(1; 3) và song song với đường thẳng y = -3x + 5 là đồ thị của hàm số:
A. y = - 3x    B. y = - 3x + 3    C. y = - 3x + 6     D. y = 6x - 3
Câu 3: Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình
$\left\{ \begin{align}
  & -2x+y=3 \notag\\
 & 5x+y=1 \notag
\end{align} \right.$
A. $\left( \frac{-2}{7};\,\frac{17}{7} \right)$    B. $\left( -2;\ -7 \right)$    C. $\left( -5;\ 7 \right)$    D.$\left( \frac{1}{2};\,\frac{1}{4} \right)$
Câu 4: Để phương trình $5{{x}^{2}}+2mx-2m+15=0$ có nghiệm kép thì giá trị của m là:
A. m = $\pm $5    B. m = -5; 15    C. m = 0; 5    D. -15; 5
Câu 5: Trong hình 1, tam giác DEF vuông tại D, có đường cao DH. Độ dài đoạn DH bằng:
A. $\frac{12}{5}$     B. $\frac{5}{12}$    C. 2,6    D. 4
               
de vao lop 10 co trac nghiem toan va dap an
Câu 6: Trong hình 2; đường tròn (O) đường kính AB = 2R. Điểm C thuộc đường tròn (O) sao cho AC = R. Sđ$\overset\frown{BmC}$ là bao nhiêu ?
A. ${{40}^{0}}$    B. ${{60}^{0}}$    C. ${{120}^{0}}$    D. ${{150}^{0}}$
cau ve duong tron de thi toan vao lop 10

Câu 7: Hình tròn có bán kính 1cm, bị cắt đi một hình quạt có góc ở tâm ${{60}^{0}}$ thì diện tích phần còn lại là:
A. $\pi \ \ \left( c{{m}^{2}} \right)$     B. $\frac{5}{6}\pi \ \ \left( c{{m}^{2}} \right)$    C. $\frac{5}{3}\pi +2\ \ \left( c{{m}^{2}} \right)$    D. $2\pi \ \ \left( c{{m}^{2}} \right)$
Câu 8: Hình trụ có bán kính đường tròn đáy là 2cm, diện tích xung quanh của nó là 125,6 $ c{{m}^{2}}$ (với $\pi \approx 3,14$) thì chiều cao của hình trụ là:
A. 2cm    B. 4cm    C. 6cm     D. 10cm 

PHẦN II: TỰ LUẬN (8,0 điểm)
Bài 1 (2,0 điểm)
1, Rút gọn biểu thức
    a)  $\left( \sqrt{175}-5\sqrt{63}+2\sqrt{7} \right).\sqrt{7}$                             b) $\frac{\sqrt{5}-\sqrt{15}}{1-\sqrt{3}}-\sqrt{21+4\sqrt{5}}$
2, Cho hệ phương trình
$\left\{ \begin{align}
  & mx-y=1 \notag \\
 & 2x+y=5 \notag
\end{align} \right.$     (I)
    a) Giải hệ phương trình trên với m = 3
    b) Tìm m để hệ (I) vô nghiệm
Bài 2 (2,0 điểm):
1, Cho phương trình bậc hai ${{x}^{2}}-2mx+m-7=0$  (1)  với m là tham số.
    a) Giải phương trình với m = -1
    b) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm   thỏa mãn hệ thức $\frac{1}{{{x}_{1}}}+\frac{1}{{{x}_{2}}}=16$
2, Giải bài toán bằng cách lập phương trình:
    Lớp 9A được phân công chăm sóc một bồn hoa hình chữ nhật có chu vi là 22m, diện tích là 24 ${{m}^{2}}$. Tính kích thước của bồn hoa đó ?

Bài 3 (3,0 điểm): Cho đường tròn (O; R) đường kính AB. Một dây CD cắt đường kính AB tại E (E khác A, B). Tại B vẽ tiếp tuyến d với đường tròn, nó cắt các tia AC, AD lần lượt tại M và N.
    a) Chứng minh hai tam giác ACB và ABM đồng dạng.
    b) Chứng minh tứ giác MNDC nội tiếp.
c) Tiếp tuyến tại C của đường tròn cắt đường thẳng d tại I. Chứng minh rằng I là trung điểm của MB.
d) Hãy xác định vị trí của dây CD để tam giác AMN là tam giác đều.

Bài 4 (1,0 điểm). Giải phương trình : $\left( 3{{x}^{2}}-6x \right)\left( \sqrt{2x-1}+1 \right)=2{{x}^{3}}-5{{x}^{2}}+4x-4.$

Đề số 03: Của Sở Giáo Dục Đào Tạo Thừa Thiên Huế
Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán Quốc học Huế, dạng Tự luận

de on thi vao quoc hoc hue 2016  2017 mon toan
Đề số 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An
Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT
Năm học 2016 - 2017


Môn thi: TOÁN
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
                                        
Câu 1. (2,5 điểm)
    Cho biểu thức $P=\left( \frac{\sqrt{x}+1}{x-9}-\frac{1}{\sqrt{x}+3} \right)(\sqrt{x}-3)$.
a)    Tìm điều kiện xác định và rút gọn P.
b)    Tìm các giá trị của x để $P\le 1$.
Câu 2. (1,5 điểm)
    Ttong kỳ thi vào lớp 10 THPT tỉnh Nghệ An, tại một phòng thi có 24 thí sinh dự thi. Các thí sinh đều làm bài trên giấy thi của mình. Sau khi thu bài cán bộ coi thi đếm được 33 tờ giấy thi và bài làm của thí sinh chỉ gồm 1 tờ hoặc 2 tờ giấy thi. Hỏi trong phòng đó có bao nhiêu thí sinh bài làm gồm 1 tờ giấy thi, bao nhiêu thí sinh bài làm gồm 2 tờ giấy thi? (Tất cả các thí sinh đều nạp bài).
Câu 3. (2,0 điểm)
    Cho phương trình ${{x}^{2}}-2mx+{{m}^{2}}-9=0(1)$ (m là tham số).
a)    Giải phương trình (1) khi m = -2.
b)    Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm x1 và x2 tỏa mãn $x_{1}^{2}+{{x}_{2}}({{x}_{1}}+{{x}_{2}})=12$.
Câu 4. (3,0 điểm)
    Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC) nội tiếp đường tròn (O), vẽ đường kính AD, Đường thẳng qua B vuông góc với AD tại E cắt AC tại F. Gọi H là hình chiếu cvuoong góc của B trên AC và M là trung điểm của BC.
a)    Chứng minh CDEF là tứ giác nội tiếp.
b)    Chứng minh $\angle MHC+\angle BAD={{90}^{0}}$.
c)    Chứng minh $\frac{HC}{HF}+1=\frac{BC}{HE}.$
Câu 5. (1,0 điểm)
    Cho các số thực a, b, c thỏa mãn $0\le a,b,c\le 1$ và $a+b+c\ge 2$. Chứng minh rằng:
$ab(a+1)+bc(b+1)+ca(c+1)\ge 2$
.......Hết.......
Họ và tên thí sinh:............................................................Số báo danh:.........................

Đề số 4: Có bổ sung dựa trên Đề của SGD ĐT Đà Nẵng, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10  2014 - 2015

Bài 1: (1,5 điểm)
1)    Tính giá trị của biểu thức $A=\sqrt{9}-\sqrt{4}$
2)    Rút gọn biểu thức $P=\frac{x\sqrt{2}}{2\sqrt{x}+x\sqrt{2}}+\frac{\sqrt{2x}-2}{x-2}$, với x > 0, $x\ne 2$
Bài 2: (1,0 điểm)    Giải hệ phương trình $\left\{ \begin{align}
  & 3x+4y=5\notag \\
 & 6x+7y=8 \notag
\end{align} \right.$
Bài 3: (2,0 điểm)    Cho hàm số y = $x^2$ có đồ thị (P) và hàm số y = 4x + m có đồ thị ($d_m$))
1)Vẽ đồ thị (P)
2)Tìm tất cả các giá trị của m sao cho ($d_m$) và (P) cắt nhau tại hai điểm phân biệt, trong đó tung độ của một trong hai giao điểm đó bằng 1.
Bài 4: (2,0 điểm)    Cho phương trình $x^2$  + 2(m – 2)x – $m^2$  = 0, với m là tham số.
1)Giải phương trình khi m = 0.
2)Trong trường hợp phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 và x2 với $x_1 < x_2,$ tìm tất cả các giá trị của m sao $\left| {{x}_{1}} \right|-\left| {{x}_{2}} \right|=6$
Bài 5: (2,5 điểm)    Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH (H thuộc BC). Vẽ đường tròn (C) có tâm C, bán kính CA. Đường thẳng AH cắt đường tròn (C) tại điểm thứ hai là D.
1)Chứng minh BD là tiếp tuyến của đường tròn (C).
2)Trên cung nhỏ $\overset\frown{AD}$ của đường tròn (C) lấy điểm E sao cho HE song song với AB. Đường thẳng BE cắt đường tròn (C) tại điểm thứ hai là F. Gọi K là trung điểm của EF. Chứng minh rằng:
a) ${BA}^2$ = BE.BF và $\widehat{BHE}=\widehat{BFC}$
b) Ba đường thẳng AF, ED và HK song song với nhau từng đôi một.
Bài 6: (1,0 điểm) Một chủ trang trại tại Tp Hồ Chí Minh muốn nuôi thêm một bầy dê và ông đã mua hàng rào để làm chuồng bảo vệ chúng. Các loại vật liệu làm rào ở cửa hàng bán gồm: gỗ, tôn lạnh. Nhưng ông chỉ còn 1.500.000 (Đồng) đủ để mua tôn lạnh loại 61.000 (Đồng) một tấm, mỗi tấm có bề dài 1 mét, chiều cao 1 mét 6. Ông muốn xây dựng một hàng rào để vừa bảo vệ các chú dê và cung cấp cho các chú dê một không gian rộng rãi, thoáng mát. Bạn hãy giúp chủ trang trại tìm cách xây dựng hàng rào? 

Lấy về Toàn bộ đề và đáp án để ôn thi lớp 10: Download

Sắp tới chắc chắn nhiều Sở sẽ soạn đề theo dạng vừa có trắc nghiệm vừa có tự luận, cho nên những thầy cô muốn soạn đề luyện cho học trò thì nghiên cứu thêm cái này: Cách soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn toán
Đề ôn thi vào lớp 10 Toán có Trắc nghiệm và Tự luận, đáp án Word Reviewed by Tân Phúc on 15:54:00 Rating: 5 Các em đang chuẩn bị thi vào lớp 10 cần có những kinh nghiệm cần thiết nhất, tự tin hơn khi vào phòng thi, dưới đây là những dạng đề ôn thi ...

1 nhận xét:

  1. Tài liệu của trang này thật là có ích đối với tôi. Cảm ơn QTV và các TV của Vietmaths.net!

    Trả lờiXóa

Xin vui lòng để lại vài dòng nhận xét hoặc đánh giá có nội dung. Sự quan tâm, chia sẻ của quý độc giả sẽ tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho cộng đồng bạn đọc cả nước.