728x90 AdSpace

Tin nhanh

Giảng dạy toán bằng Tiếng Anh cho sinh viên ở Khoa Toán Trường ĐHSP Huế: khó khăn và thuận lợi

Hôm nay chúng ta cùng nói về một số kinh nghiệm trong việc giảng dạy toán bằng Tiếng Anh với bài viết của Trần Kiêm Minh, Lê Thị Như Bích. Trong bài viết này, trước hết tác giả trình bày tổng quan chương trình giảng dạy các học phần Toán bậc cử nhân bằng tiếng Anh cho sinh viên ở Khoa Toán trường Đại học Sư phạm Huế. Tiếp theo, nhóm tác giả nêu lên một số thuận lợi cũng như khó khăn trong quá trình triển khai chương trình đồng thời đưa ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng mục tiêu của chương trình đặt ra.
Tài liệu liên quan: Tiếng Anh chuyên ngành Toán học
1. Xu hướng giảng dạy toán bằng Tiếng Anh cho sinh viên ở Khoa Toán
Xu thế hội nhập quốc tế đã đưa ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh, trở thành một phương tiện hết sức quan trọng và cần thiết trong cuộc sống. Chính vì vậy, ở nhiều nước trên thế giới, học sinh phổ thông được dạy văn hóa trong nhà trường không những bằng tiếng mẹ đẻ mà cả bằng tiếng Anh nữa đặc biệt là đối với các môn Toán và Khoa học. Mục đích của việc này là giúp học sinh có cơ hội tiếp cận và hòa nhập một cách nhanh chóng với các chương trình giáo dục quốc tế khác. Để làm được điều đó giáo viên phải được đào tạo sao cho không những có đủ chuyên môn để giảng dạy một môn học (bằng tiếng mẹ đẻ) mà còn có đủ trình độ tiếng Anh để giảng dạy môn học đó bằng tiếng Anh. Đây cũng là xu hướng chung của thế giới và cũng là xu hướng mà nền giáo dục Việt Nam đang quan tâm và hướng tới trong những năm gần đây.

kinh nghiem giang day toan bang tieng anh o dhsp hue

Bắt đầu từ năm học 2012 - 2013  được sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Khoa Toán trường Đại học Sư phạm – Đại Học Huế đã tuyển sinh một lớp học đặc biệt trong đó sinh viên được giảng dạy một số học phần bằng tiếng Anh. Lớp học này được mở dựa trên đề án TRIG, với mục tiêu đào tạo ra một số giáo viên toán có thể giảng dạy bằng tiếng Anh, phát hiện và bồi dưỡng một số sinh viên có năng lực để gửi đi đào tạo ở nước ngoài nhằm bổ sung cho đội ngũ các nhà toán học nước nhà. Từ đó đến nay, mỗi năm khoa Toán đều tuyển thêm một lớp khoảng 30 sinh viên theo học chương trình dạy Toán bằng tiếng Anh này. Đến năm 2016 khóa sinh viên đầu tiên học theo chương trình đặc biệt này sẽ tốt nghiệp. Trong suốt chặng đường bốn năm triển khai chương trình, bên cạnh những kết quả đã đạt được, chúng tôi muốn đưa ra một vài ý kiến về thực trạng của việc giảng dạy môn Toán bằng tiếng Anh ở Khoa cũng như đề xuất một vài giải pháp và bàn về hướng đi sắp tới của chương trình này trong tương lai.
1. Chương trình giảng dạy các môn chuyên ngành bậc cử nhân bằng tiếng Anh ở Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm Huế
Mục tiêu chung của chương trình là đào tạo ra các cử nhân sư phạm có thể dạy học Toán ở phổ thông bằng tiếng Anh đáp ứng chủ trương giảng dạy các môn Khoa học ở phổ thông bằng tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình này hiện nay được xây dựng bằng cách lấy nguyên chương trình đào tạo cử nhân sư phạm toán năm 2015 trong đó chỉ rõ những học phần chuyên ngành nào sẽ được học bằng tiếng Anh. Cách xây dựng như thế nhằm giúp sinh viên có thể chuyển đổi qua lớp thông thường bằng tiếng Việt, nếu như không theo được chương trình tiếng Anh.
Chương trình này bao gồm 135 tín chỉ trong đó có 64 tín chỉ dạy bằng tiếng Anh, chiếm tỉ lệ 47,4%. Tỷ lệ số học phần giảng dạy bằng tiếng Anh sẽ dần dần được tăng lên tùy theo sự phát triển về đội ngũ giảng viên của Khoa.
Về hình thức giảng dạy đối với sinh viên năm thứ nhất, bên cạnh các học phần mà sinh viên các lớp bình thường theo học, các em sẽ được học một số học phần bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt trên tinh thần làm quen với việc học bằng tiếng Anh. Sinh viên được khuyến khích sử dụng tiếng Anh trong giờ học, khi làm bài kiểm tra và bài thi tuy nhiên điều này không bắt buộc. Tỷ lệ các học phần dạy bằng tiếng Anh ở năm thứ nhất là 36,1%.
Bắt đầu từ năm thứ hai trở đi sinh viên được dạy một số học phần hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tỷ lệ các học phần này cũng tăng lên chiếm 37 1% đối với năm thứ hai 66 7% đối với năm thứ ba và 60 8 % đối với năm thứ 4 (không tính Khóa luận và Thực tập sư phạm). Các đề thi kết thúc học phần cũng được thực hiện bằng tiếng Anh.
day cac hoc phan toan bang tieng anh
 Bảng 1. Tỷ lệ các học phần Toán giảng dạy bằng tiếng Anh qua các năm
Việc kiến tập và thực tập của sinh viên theo học chương trình này hiện tại được thực hiện giống như những sinh viên theo học chương trình bình thường khác, do chúng ta vẫn chưa đủ điều kiện để bố trí cho sinh viên thực tập và kiến tập theo chương trình riêng biệt. Tuy nhiên, sinh viên sẽ được bố trí thực hành giảng dạy một số tiết bằng tiếng Anh tại Trường Đại học Sư phạm Huế trong quá trình đi thực tập. Trong định hướng cho các năm sắp đến, sinh viên có thể sẽ được đi thực tập giảng dạy một số tiết bằng tiếng Anh ở các Trường phổ thông.
Về khóa luận tốt nghiệp chương trình chưa yêu cầu sinh viên phải làm khóa luận bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, Khoa rất khuyến khích sinh viên làm và bảo vệ khóa luận bằng tiếng Anh. Trên thực tế năm nay đã có những sinh viên đăng ký làm khóa luận và bảo vệ bằng tiếng Anh.
Về đội ngũ giảng viên, Khoa Toán hiện có 32 cán bộ trong đó có 7 Phó giáo sư và 8 Tiến sĩ. Những giảng viên đảm nhận các học phần giảng dạy bằng tiếng Anh là những giảng viên có trình độ chuyên môn và tiếng Anh tốt đã có những trải nghiệm trong môi trường làm việc bằng tiếng Anh nên hoàn toàn đủ khả năng để giảng dạy cho chương trình này.
2. Những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai chương trình
Cho đến nay Khoa Toán đã tuyển sinh được bốn khóa cho chương trình này. Qua quá trình triển khai đào tạo, chúng tôi nhận thấy có những thuận lợi và khó khăn như sau:
Thuận lợi:
- Đội ngũ cán bộ Khoa Toán có trình độ chuyên môn tốt  trong đó nhiều cán bộ được đào tạo ở nước ngoài, hoặc đã có thời gian trải nghiệm trong môi trường làm việc bằng tiếng Anh. Ngoài ra, một số giảng viên đã từng tham gia giảng dạy các lớp vật lý tiên tiến, lớp Val-de-Loire nên cũng có kinh nghiệm về việc giảng dạy môn Toán bằng tiếng Anh. Bên cạnh đó Khoa Toán còn có 8 nghiên cứu sinh hiện đang học ở nước ngoài (học bằng tiếng Anh). Đây là lực lượng sẽ bổ sung cho đội ngũ giảng viên tham gia chương trình này trong tương lai.
- Chất lượng đầu vào cao của sinh viên Khoa Toán cũng là một điểm thuận lợi cho việc triển khai chương trình. Những năm gần đây, bên cạnh xét tuyển khối A truyền thống (Toán – Lý – Hóa), Khoa còn nhận thêm các sinh viên thi khối A1 (Toán – Lý – Anh) để thu hút những sinh viên giỏi tiếng Anh vào Khoa. Nhờ đó Khoa đã tuyển được một số sinh viên không những giỏi Toán mà còn giỏi tiếng Anh để tham gia chương trình học.
- Sự ủng hộ về chủ trương từ phía Bộ giáo dục Đại học Huế và Trường Đại học sư Phạm cũng là một yếu tố thúc đẩy cho việc sớm triển khai chương trình này.
Khó khăn:
Là đơn vị đầu tiên trong số các Trường Đại học Sư phạm trong cả nước triển khai được chương trình dạy Toán bằng tiếng Anh chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn và trở ngại:
- Sinh viên và giảng viên của chương trình này hiện tại chưa được bồi dưỡng tăng cường thêm tiếng Anh nên khả năng nói và viết còn có những hạn chế nhất định.
- Giảng viên giảng dạy Toán bằng tiếng Anh hiện tại được Nhà trường hỗ trợ thêm về hệ số tiết giảng nhưng nhìn chung vẫn chưa tương xứng với thời gian giảng viên dành cho việc chuẩn bị bài và giảng dạy.
- Chưa có chế độ ưu tiên cho việc viết bài giảng, giáo trình bằng chuyên ngành bằng tiếng Anh.
- Trình độ tiếng Anh không đồng đều của sinh viên trong lớp cũng gây ra không ít trở ngại trong quá trình giảng dạy. Nhiều sinh viên có nền tảng tiếng Anh tốt, tuy nhiên khá nhiều sinh viên tuy giỏi Toán nhưng lại khó khăn trong việc học bằng tiếng Anh. Bên cạnh đó việc bố trí các giờ thực hành, thực tập, kiến tập cho sinh viên theo học chương trình này cũng vấp phải khó khăn do những lớp có học sinh học bằng tiếng Anh ở địa phương còn hạn chế.
3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo
Từ thực tế triển khai chương trình này trong bốn năm qua chúng tôi xin đưa ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả của chương trình như sau:
- Tăng cường quảng bá thông tin tuyển sinh của chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng để thu hút nhiều học sinh giỏi đăng ký.
- Tăng cường thêm các khóa học tiếng Anh cho sinh viên theo học lớp Toán bằng tiếng Anh ở năm thứ nhất và thứ hai.
- Bồi dưỡng thêm tiếng Anh cho giảng viên, chẳng hạn mời giáo sư nước ngoài đến hướng dẫn cho giảng viên các phương pháp giảng dạy bằng tiếng Anh. Có kế hoạch đưa giảng viên sang các nước dạy bằng tiếng Anh để bồi dưỡng, học tập, thực hành.
- Có chế độ ưu tiên trong chi trả giờ giảng đối với giảng viên giảng dạy bằng tiếng Anh.
- Ưu tiên và khuyến khích giảng viên viết bài giảng, giáo trình bằng tiếng Anh.
- Tạo điều kiện để sinh viên theo học ở những lớp bình thường nhưng đủ khả năng và có nguyện vọng có thể xin vào lớp học bằng tiếng Anh ở năm thứ hai hoặc năm thứ ba.
-    Đầu tư thêm các phòng thực hành cho sinh viên để sinh viên có thể tự chia nhóm và thực hành giảng dạy bằng tiếng Anh ngay tại trường bên cạnh việc đi thực tập và kiến tập ở các trường phổ thông như các sinh viên bình thường khác.
-    Kết nối với các trường phổ thông chất lượng cao để sinh viên có thể thực tập giảng dạy Toán bằng tiếng Anh.
-    Tăng cường công tác quảng bá, kết nối với các nhà tuyển dụng để sinh viên có thể tìm được việc sau khi tốt nghiệp.
4. Kết luận
Chủ trương dạy học các môn Toán và Khoa học ở các Trường Phổ thông chất lượng cao bằng tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo là một chủ trương đúng và phù hợp với xu thế phát triển giáo dục phổ thông ở các nước tiên tiến trên thế giới. Để triển khai được chủ trương đó các trường sư phạm cần phải có các chương trình đào tạo giáo viên phù hợp. Khoa Toán – Trường Đại học Sư phạm Huế là đơn vị đầu tiên trong cả nước thực hiện chương trình giảng dạy các môn chuyên ngành cho sinh viên bằng tiếng Anh. Cho đến nay dù khóa sinh viên đầu tiên của chương trình này vẫn chưa tốt nghiệp nhưng chúng tôi nhận thấy đã có những dấu hiệu tốt về chất lượng đào tạo. Bên cạnh đó những tín hiệu tích cực từ một số địa phương nhà tuyển dụng về việc tiếp nhận những sinh viên theo học chương trình này sau khi ra trường đã mở ra một triển vọng lớn cho việc đào tạo giáo viên Toán cũng như các bộ môn Khoa học khác bằng tiếng Anh. Cùng với sự hội nhập vào Cộng đồng kinh tế văn hóa Asian vào cuối năm 2015 chúng tôi tin tưởng rằng chương trình này sẽ thu được những kết quả tốt đẹp và các sinh viên sư phạm Toán tốt nghiệp từ chương trình này có thể giảng dạy tốt môn Toán bằng tiếng Anh ở các cơ sở giáo dục phổ thông trong nước và trong khu vực Asian.

Tìm hiểu thêm: Vai trò của nghiên cứu bài học đối với sự phát triển NVSP của giáo viên và việc học của học sinh
Giảng dạy toán bằng Tiếng Anh cho sinh viên ở Khoa Toán Trường ĐHSP Huế: khó khăn và thuận lợi Reviewed by Tân Phúc on 13:44:00 Rating: 5 Hôm nay chúng ta cùng nói về một số kinh nghiệm trong việc giảng dạy toán bằng Tiếng Anh với bài viết của Trần Kiêm Minh, Lê Thị Như Bích. ...

Không có nhận xét nào:

Xin vui lòng để lại vài dòng nhận xét hoặc đánh giá có nội dung. Sự quan tâm, chia sẻ của quý độc giả sẽ tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho cộng đồng bạn đọc cả nước.