728x90 AdSpace

Tin nhanh

[WORD] Trắc nghiệm hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Chương I Toán 11

Phần Trắc nghiệm hàm số lượng giác và phương trình lượng giác nằm trong Chương I môn Toán lớp 11 được biên soạn dạng Word để giáo viên dễ chỉnh sửa lại cho phù hợp.

Bạn đã xem: 30 câu trắc nghiệm số phức dạng Word và Pdf kèm hướng dẫn đáp án

Xem 75 câu trắc nghiệm lượng giác gồm hàm số và phương trình trong chương I 
   
Dang WORD phan Trac nghiem ham so luong giac va phuong trinh luong giac Chuong I Toan 11 phan 1


Dang WORD phan Trac nghiem ham so luong giac va phuong trinh luong giac Chuong I Toan 11 phan 3

Dang WORD phan Trac nghiem ham so luong giac va phuong trinh luong giac Chuong I Toan 11 phan 4Câu 72.    Nghiệm của pt  sinx + cosx = $\sqrt{2}$  là:
    A. $x=\frac{\pi }{4}+k2\pi $    B. $x=-\frac{\pi }{4}+k2\pi $   
C. $x=-\frac{\pi }{6}+k2\pi $    D. $x=\frac{\pi }{6}+k2\pi $
Câu 73.    Nghiệm của pt  sin2x + $\sqrt{3}$sinx.cosx = 1  là:
    A. $x=\frac{\pi }{2}+k\pi ;x=\frac{\pi }{6}+k\pi $    B. $x=\frac{\pi }{2}+k2\pi ;x=\frac{\pi }{6}+k2\pi $
    C. $x=-\frac{\pi }{6}+k2\pi ;x=-\frac{5\pi }{6}+k2\pi $    D. $x=\frac{\pi }{6}+k2\pi ;x=\frac{5\pi }{6}+k2\pi $
Câu 74.    Nghiệm của pt  sinx – $\sqrt{3}$cosx = 1  là
    A. $x=\frac{5\pi }{12}+k2\pi ;x=\frac{13\pi }{12}+k2\pi $    B. $x=\frac{\pi }{2}+k2\pi ;x=\frac{\pi }{6}+k2\pi $
    C. $x=\frac{\pi }{6}+k2\pi ;x=\frac{5\pi }{6}+k2\pi $    D. $x=\frac{\pi }{4}+k2\pi ;x=\frac{5\pi }{4}+k2\pi $
Câu 75.    Trong các phương trình sau phương trình nào vô nghiệm:
    (I)  cosx = $\sqrt{5}-\sqrt{3}$        (II)  sinx = 1–$\sqrt{2}$        (III)   sinx + cosx = 2
    A.  (I)    B.  (II)   
    C.  (III)    D.  (I) và (II)

[WORD] Trắc nghiệm hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Chương I Toán 11 Reviewed by Tân Phúc on 17:40:00 Rating: 5 Phần Trắc nghiệm hàm số lượng giác và phương trình lượng giác nằm trong Chương I môn Toán lớp 11 được biên soạn dạng Word để giáo viên dễ ch...

Không có nhận xét nào:

Xin vui lòng để lại vài dòng nhận xét hoặc đánh giá có nội dung. Sự quan tâm, chia sẻ của quý độc giả sẽ tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho cộng đồng bạn đọc cả nước.