728x90 AdSpace

Tin nhanh

Các bài toán về tập hợp - Trương Phước Nhân

Trong các bài toán về tập hợp của tác giả Trương Phước Nhân bạn sẽ bắt gặp bài toán của Corradi, cái tên nghe khá quen thuộc: 
Cho ${{A}_{1}},{{A}_{2}},...,{{A}_{n}}$ là các tập con $r-$phần tử và $X$ là hợp của chúng . Nếu $\left| {{A}_{i}}\cap {{A}_{j}} \right|\le k$ với $i\ne j$ thì $\left| X \right|\ge \frac{{{r}^{2}}n}{r+\left( n-1 \right)k}$.
Bài liên quan:
Các bài toán về tập hợp - Trương Phước Nhân

Cac bai toan ve tap hop cua Truong Phuoc Nhan phan 1

Cac bai toan ve tap hop cua Truong Phuoc Nhan phan 2

Lưu ý: Lập luận trên hoàn toàn đúng nếu ta thay trường ${{F}_{p}}$ bởi một trường hữu hạn ${{F}_{q}}$ bất kì. Trong lý thuyết đại số hiện đại , ta đã chứng minh được rằng : một trường hữu hạn bất kì có số phần tử là lũy thừa của một số nguyên tố, nên khẳng định của bài toán trên vẫn đúng với các lũy thừa ${{p}^{n}}$
Tài liệu tham khảo:
[1]. Martin Aigner, Turan Graph Theorem, 1995.
[2]. Po- Shen Loh , Combinatorics of sets, 2011.
[3]. Stasys Jukna , Extremal Combinatorics: with Applications in Computer Science,Second Edition.

Download (3/9/17)
Các bài toán về tập hợp - Trương Phước Nhân Reviewed by Tân Phúc on 17:04:00 Rating: 5 Trong các bài toán về tập hợp của tác giả Trương Phước Nhân bạn sẽ bắt gặp bài toán của Corradi, cái tên nghe khá quen thuộc:  Cho ${{A}_...

Không có nhận xét nào:

Xin vui lòng để lại vài dòng nhận xét hoặc đánh giá có nội dung. Sự quan tâm, chia sẻ của quý độc giả sẽ tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho cộng đồng bạn đọc cả nước.