728x90 AdSpace

Tin nhanh

Tài liệu trắc nghiệm xác suất thống kê: quy tắc đếm, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, nhị thức Niutơn

Để chuẩn bị cho kỳ thi thpt 2018, VietMaths giới thiệu  tài liệu ngắn gọn về trắc nghiệm xác suất thống kê bao gồm các nội dung về quy tắc đếm, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, nhị thức Niutơn. Đây là dạng file Word.
Tài liệu trắc nghiệm cần cho bạn:


Một vài câu trắc nghiệm Toán 11 về XSTK: Quy tắc đếm

Câu 76. Cho các số 1, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số với các chữ số khác nhau:
A. 12 B. 24 C. 64 D. 256
Câu 77. Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà các chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị?
A. 40 B. 45 C. 50 D. 55
Câu 78. Có bao nhiêu số tự nhiên có chín chữ số mà các chữ số của nó viết theo thứ tự giảm dần:
A. 5 B. 15 C. 55 D. 10
Câu 79. Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 100 chia hết cho 3 và 2:
A. 12 B. 16 C. 17 D. 20
Câu 80. Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số:
A. 900 B. 901 C. 899   D. 999
Câu 81. Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số lập từ các số 0, 2, 4, 6, 8 với điều các chữ số đó không lặp lại:
A. 60 B. 40 C. 48 D. 10
Câu 82. Có 10 cặp vợ chồng đi dự tiệC. Tổng số cách chọn một người đàn ông và một người đàn bà trong bữa tiệc phát biểu ý kiến sao cho hai người đó không là vợ chồng:
A. 100 B. 91 C. 10 D. 90
Câu 83. Một người vào cửa hàng ăn, người đó chọn thực đơn gồm 1 món ăn trong 5 món, 1 loại quả tráng miệng trong 5 loại quả tráng miệng và một nước uống trong 3 loại nước uống. Có bao nhiêu cách chọn thực đơn:
A. 25 B. 75 C. 100 D. 15
Câu 84. Từ các chữ số 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số gồm 4 chữ số:
A. 256 B. 120 C. 24 D. 16
Câu 85. Từ các chữ số 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số gồm 4 chữ số?
A. 256 B. 120 C. 24 D. 16
Câu 86. Cho 6 chữ số  2, 3, 4, 5, 6, 7. số các số tự nhiên chẵn có 3 chữ số lập thành từ 6 chữ số đó:
A. 36 B. 18 C. 256 D. 108
Câu 87. Cho 6 chữ số  4, 5, 6, 7, 8, 9. số các số tự nhiên chẵn có 3 chữ số khác nhau lập thành từ 6 chữ số đó:
A. 120 B. 180 C. 256 D. 216
Câu 88. Bạn muốn mua một cây bút mực và một cây bút chì. Các cây bút mực có 8 màu khác nhau, các cây bút chì cũng có 8 màu khác nhau. Như vậy bạn có bao nhiêu cách chọn
A. 64 B. 16 C. 32 D. 20
Câu 89. Số các số tự nhiên gồm 5 chữ số chia hết cho 10 là:
A. 3260 B. 3168 C. 5436 D. 12070
Câu 90. Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Từ các chữ số đã cho lập được bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số và các chữ số đó phải khác nhau:
A. 160 B. 156 C. 752 D. 240
Câu 91. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau lấy từ các số 0, 1, 2, 3, 4, 5:
A. 60 B. 80 C. 240 D. 600
Câu 93. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau:
A. 4536 B. 49 C. 2156 D. 4530
Câu 94. Trong một tuần bạn A dự định mỗi ngày  đi thăm một người bạn trong 12 người bạn của mình. Hỏi bạn A có thể lập được bao nhiêu kế hoạch đi thăm bạn của mình (Có thể thăm một bạn nhiều lần).
A. 7! B. 35831808 C. 12! D. 3991680
Câu 95. Trong một tuần bạn A dự định mỗi ngày  đi thăm một người bạn trong 12 người bạn của mình. Hỏi bạn A có thể lập được bao nhiêu kế hoạch đi thăm bạn của mình thăm một bạn không quá một lần
A. 3991680 B. 12! C. 35831808 D. 7!
Câu 96. Cho các số 1, 2, 5, 7 có bao nhiêu cách chọn ra một số gồm 3 chẵn chữ số khác nhau từ 5 chữ số đã cho:
A. 120 B. 256 C. 24 D. 36
Câu 97. Cho các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Số các số tự nhiên gồm 5 chữ số lấy từ 7 chữ số trên sao cho chữ số đầu tiên bằng 3 là:
A. 75 B. 7! C. 240 D. 2410
Câu 98. Có bao nhiêu cách sắp xếp 3 nữ sinh, 3 nam sinh thành một hàng dọc sao cho các bạn nam và nữ ngồi xen kẻ:
A. 6 B. 72 C. 720 D. 144
Câu 99. Từ thành phố A đến thành phố B có 3 con đường, từ thành phố A đến thành phố C có 2 con đường, từ thành phố B đến thành phố D có 2 con đường, từ thành phố C đến thành phố D có 3 con đường. không có con đường nào nối từ thành phố C đến thành phố B. Hỏi có bao nhiêu con đường đi từ thành phố A đến thành phố D:
A. 6 B. 12 C. 18 D. 36
Câu 100. Từ các số 1, 3, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên khác nhau:
A. 6 B. 8 C. 12 D. 27
Câu 101. Có bao nhiêu số có 2 chữ số, mà tất cả các chữ số đều lẻ:
A. 25 B. 20 C. 30 D. 10
Câu 102. Số điện thoại ở Huyện Củ Chi có 7 chữ số và bắt đầu bởi 3 chữ số đầu tiên là 790. Hỏi ở Huyện Củ Chi có tối đa bao nhiêu máy điện thoại:
A. 1000 B. 100000 C. 10000 D. 1000000
Câu 103. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số lớn hơn 4 và đôi một khác nhau:
A. 240 B. 120 C. 360 D. 24
Câu 104. Từ các số 1, 2, 3 có thể lập được bao nhiêu số khác nhau và mỗi số có các chữ số khác nhau:
A. 15 B. 20 C. 72 D. 36

Một vài câu trắc nghiệm về hoán vị – chỉnh hợp – tổ hợp

Câu 105. Một liên đoàn bóng rổ có 10 đội, mỗi đội đấu với mỗi độ khác hai lần, một lần ở sân nhà và một lần ở sân khách. Số trận đấu được sắp xếp là:
A. 45 B. 90 C. 100 D. 180
Câu 106. Một liên đoàn bóng đá có 10 đội, mỗi đội phải đá 4 trận với mỗi đội khác, 2 trận ở sân nhà và 2 trận ở sân khách. Số trận đấu được sắp xếp là:
A. 180 B. 160 C. 90 D. 45
Câu 108. Số tam giác xác định bởi các đỉnh của một đa giác đều 10 cạnh là:
A. 35 B. 120 C. 240 D. 720
Câu 109. Nếu tất cả các đường chéo của đa giác đều 12 cạnh được vẽ thì số đường chéo là:
A. 121 B. 66 C. 132 D. 54
Câu 110. Nếu một đa giác đều có 44 đường chéo, thì số cạnh của đa giác là:
A. 11 B. 10 C. 9 D. 8
Câu 111. Sau bữa tiệc, mỗi người bắt tay một lần với mỗi người khác trong phòng. Có tất cả 66 người lần lượt bắt tay. Hỏi trong phòng có bao nhiêu người:
A. 11 B. 12 C. 33 D. 67.
Câu 113. Tên 15 học sinh được ghi vào 15 tờ giấy để vào trong hộp. Chọn tên 4 học sinh để cho đi du lịch. Hỏi có bao nhiêu cách chọn các học sinh:
A. 4! B. 15! C. 1365 D. 32760
Câu 114. Một hội đồng gồm 2 giáo viên và 3 học sinh được chọn từ một nhóm 5 giáo viên và 6 học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?
A. 200 B. 150 C. 160 D. 180
Câu 115. Một tổ gồm 12 học sinh trong đó có bạn An. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 4 em đi trực trong đó phải có An:
A. 990 B. 495 C. 220 D. 165
Câu 116. Từ một nhóm 5 người, chọn ra các nhóm ít nhất 2 người. Hỏi có bao nhiêu cách chọn:
A. 25 B. 26 C. 31 D. 32
Câu 117. Một đa giác đều có số đường chéo gấp đôi số cạnh. Hỏi đa giác đó có bao nhiêu cạnh?
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
Tai lieu trac nghiem xac suat thong ke: quy tac dem, hoan vi, chinh hop, to hop, nhi thuc Niuton

Câu 122. Mười hai đường thẳng có nhiều nhất bao nhiêu giao điểm?
A. 12 B. 66 C. 132 D. 144
Câu 123. Cho biết $C^{n-k}_n=28$ . Giá trị của n và k lần lượt là:
A. 8 và 4 B. 8 và 3 C. 8 và 2 D. Không thể tìm được
Câu 124. Có tất cả 120 cách chọn 3 học sinh từ nhóm n (chưa biết) học sinh. Số n là nghiệm của phương trình nào sau đây?
A. n(n+1)(n+2)=120 B. n(n+1)(n+2)=720 C. n(n–1)(n–2)=120 D. n(n–1)(n–2)=720
Câu 125. Từ 7 chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số từ 4 chữ số khác nhau?
A. 7! B. 74 C. 7.6.5.4 D. 7!.6!.5!.4!
Câu 127. Trong một buổi hoà nhạc, có các ban nhạc của các trường đại học từ Huế, Đà Nằng, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt tham dự. Tìm số cách xếp đặt thứ tự để các ban nhạc Nha Trang sẽ biểu diễn đầu tiên.
A. 4 B. 20 C. 24 D. 120
Câu 128. Ông và bà An cùng có 6 đứa con đang lên máy bay theo một hàng dọc. Có bao nhiêu cách xếp hàng khác nhau nếu ông An hay bà An đứng ở dầu hoặc cuối hàng:
A. 720 B. 1440 C. 20160 D. 40320
Câu 129. Có bao nhiêu cách xếp 5 sách Văn khác nhau và 7 sách Toán khác nhau trên một kệ sách dài nếu các sách Văn phải xếp kề nhau?
A. 5!.7! B. 2.5!.7! C. 5!.8! D. 12!
Câu 130. Từ các số 0, 1, 2, 7, 8, 9 tạo được bao nhiêu số chẵn có 5 chữ số khác nhau?
A. 120 B. 216 C. 312 D. 360
Câu 131. Từ các số 0, 1, 2, 7, 8, 9 tạo được bao nhiêu số lẻ có 5 chữ số khác nhau?
A. 288 B. 360 C. 312 D. 600
Câu 132. Trong tủ sách có tất cả 10 cuốn sách. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho quyển thứ nhất ở kề quyển thứ hai:
A. 10! B. 725760 C. 9! D. 9! – 2!
Câu 133. Trong một hộp bánh có 6 loại bánh nhân thịt và 4 loại bánh nhân đậu xanh. Có bao nhiêu cách lấy ra 6 bánh để phát cho các em thiếu nhi:
A. 240 B. 151200 C. 14200 D. 210

Còn nhiều nữa, phần cuối là những câu trắc nghiệm toán 11 về Nhị thức Newton.

Tai lieu trac nghiem xac suat thong ke nhi thuc Niuton
Cũng khá nhiều câu trắc nghiệm về xác suất thống kê dành cho học sinh lớp 11, cũng như các bạn đang ôn thi thpt quốc gia.

Tài liệu trắc nghiệm xác suất thống kê: quy tắc đếm, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, nhị thức Niutơn Reviewed by Tân Phúc on 05:21:00 Rating: 5 Để chuẩn bị cho kỳ thi thpt 2018, VietMaths giới thiệu  tài liệu ngắn gọn về trắc nghiệm xác suất thống kê bao gồm các nội dung về quy tắc ...

Không có nhận xét nào:

Xin vui lòng để lại vài dòng nhận xét hoặc đánh giá có nội dung. Sự quan tâm, chia sẻ của quý độc giả sẽ tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho cộng đồng bạn đọc cả nước.