728x90 AdSpace

Tin nhanh

Một số cách lập nhóm trong học hợp tác theo Gross Davis

Mỗi giáo viên có thể có các cách lập nhóm trong học hợp tác khác nhau sao cho phù hợp với thực tế của lớp học đang dạy. 
Tuy nhiên, các cách lập nhóm đó đều sử dụng một trong số những phương pháp sau (G. Davis, 2002, [1]).

1. Phương pháp chọn ngẫu nhiên 

Cách lập nhóm này có ưu điểm là đơn giản, mất ít thời gian và dễ dàng thực hiện. Phương pháp này thường sử dụng khi bắt đầu một năm học và có thể áp dụng cho các lớp có số HS đông. Lập nhóm bằng cách chọn ngẫu nhiên khuyến khích ý tưởng rằng mọi HS đều có thể làm việc với tất cả các bạn khác, các em cảm thấy sự sắp xếp như thế là công bằng với mọi người. 
Tuy nhiên, sử dụng phương pháp này có thể tạo ra những nhóm không đáp ứng các yêu cầu của HHT, các thành viên không có kĩ năng cần thiết để làm việc, đặc biệt khi nhiệm vụ học tập mang tính thách thức.

2. Học sinh tự lựa chọn nhóm

Hầu hết HS đều thích cách lập nhóm này vì các em có cơ hội tự lựa chọn thành viên theo ý muốn. Tuy nhiên, phương pháp này sẽ dẫn tới một số hạn chế là số lượng HS trong một nhóm không đúng với dự định của GV, các nhóm chỉ có nam hoặc chỉ có nữ và làm xuất hiện hiện tượng lôi kéo bạn thân vào nhóm, từ chối bạn không thân. Bên cạnh đó cách xếp nhóm này sẽ cách ly những HS yếu, thiếu tự tin với các HS khác trong lớp nhiều hơn đồng thời làm gia tăng khả năng không hoàn thành nhiệm vụ trong các nhóm.

3. Sắp xếp nhóm theo chủ ý

GV có thể xếp nhóm dựa trên cơ sở học lực, giới tính của HS và tùy vào số lượng HS trong lớp. Cách sắp xếp này có ưu điểm là tạo ra các nhóm không đồng nhất về khả năng, đảm bảo sự công bằng giữa các nhóm. Cách xếp nhóm này rất có hiệu quả khi tổ chức các hoạt động, HS có điều kiện học hỏi, hỗ trợ nhau trong qua trình học tập. Tuy nhiên, cách lập nhóm này mất nhiều thời gian để suy nghĩ, lên kế hoạch và có thể tạo ra sự chống đối ban đầu trong HS.
Các bước thực hiện khi sắp xếp nhóm theo chủ ý. Các bước dưới đây được thực hiện trên cơ sở số HS trong một nhóm là 6.

Bước 1: Chuẩn bị các mẫu để ghi một số thông tin nhóm: họ tên, điểm nỗ lực của mỗi thành viên ghi được cho nhóm, điểm nhóm.
mau ghi thong tin cua nhom trong hoc hop tac
Bước 2: Sắp xếp ngẫu nhiên danh sách HS theo thứ tự từ cao đến thấp theo khả năng học tập của HS. Khả năng này có thể căn cứ vào kết quả của năm học trước, các bài kiểm tra đã có hoặc những nhận xét riêng của GV về HS.

Bước 3: Xác định số nhóm trong lớp: Số nhóm làm việc phụ thuộc vào số HS trong lớp.
Gọi N là số HS trong lớp,$N=6n+r,\text{ }1\le r\le 5$
Tùy theo số HS còn lại r, GV điều chỉnh để sắp xếp thành những nhóm có 4, 5 thành viên. Những HS vượt quá đó được tính là những HS có số thứ tự ở giữa. 
Ví dụ: Lớp có 48 HS xếp thành 8 nhóm: mỗi nhóm 6 HS.
  Lớp có 47 HS xếp thành 8 nhóm: 7 nhóm 6 HS, 1 nhóm 5 HS.
Lớp có 46 HS xếp thành 8 nhóm: 6 nhóm 6 HS, 2 nhóm 5 HS hoặc 7 nhóm 6 HS và một nhóm 4 HS.
Lớp có 44 HS xếp thành 8 nhóm: 6 nhóm 6 HS, 2 nhóm 4 HS.

Bước 4: Sắp xếp học sinh vào các nhóm: Gọi n là số nhóm. Từ danh sách xếp ngẫu nhiên đếm từ trên xuống theo thứ tự 1, 2... n. Khi đến số cuối cùng thì đếm ngược trở lại, và cứ tiếp tục như thế cho đến hết. HS mang số nào sẽ ở trong nhóm có số thứ tự đó.
Ví dụ: Lớp có 44 HS thì các HS được sắp xếp vào các nhóm như bảng dưới đây

Bang sap xep hoc sinh vao cac nhom trong day hoc hop tac
Bảng sắp xếp học sinh vào các nhóm


Trong bảng trên
  • Cột thứ 2 là danh sách HS sắp xếp một cách ngẫu nhiên theo thứ tự từ cao đến thấp theo khả năng học tập. Ban đầu lớp được chia thành 7 nhóm học tập, cho nên từ trên xuống 7 HS đầu tiên xếp vào nhóm HS có học lực khá, giỏi, 7 HS từ dưới lên xếp vào nhóm HS có học lực yếu, số HS còn lại xếp vào nhóm HS có học lực trung bình.
  • Cột thứ 3 là danh sách sắp xếp HS vào các nhóm, HS có số thứ tự bao nhiêu thì sẽ ở trong nhóm có số thứ tự đó, ví dụ: HS thứ 13 trong danh sách sắp xếp ngẫu nhiên có số thứ tự 2 sẽ là thành viên của nhóm 2.
  • Hai HS có số thứ tự 22, 23 là các HS vượt quá không được đánh số. Sau khi xếp 7 nhóm xong, 2 HS đó sẽ được kết hợp với một nhóm có 6 HS (trong số 7 nhóm vừa lập) để tạo ra hai nhóm 4 HS.
Bước 5: Điều chỉnh nhóm: Sau khi sắp xếp phải kiểm tra sự cân bằng về giới trong các nhóm. Nếu chưa có sự cân bằng trong mỗi nhóm thì phải điều chỉnh lại. Các HS được sắp xếp lại phải có khả năng ngang nhau nhưng khác nhau về giới. VD: Nhóm 1 chỉ có nam, nhóm 2 chỉ có nữ thì những nhóm này cần được điều chỉnh lại để đảm bảo cân bằng về giới và khả năng.

Bước 6: Phát các mẫu ghi thông tin nhóm cho các nhóm.

Chú ý: Làm việc theo nhóm luôn dẫn đến sự thảo luận, giải thích, điều chỉnh, chia sẻ cách giải quyết vấn đề. Đi đến sự thống nhất một cách nhanh chóng mà không có sự tranh cãi, thảo luận thì không nâng cao việc học một cách tích cực như khi có nó. Việc giải thích cách làm của mình cho người khác sẽ giúp HS nắm vững kiến thức hơn, hiểu sâu vấn đề hơn. Vì vậy nhóm HHT nên là một nhóm không đồng nhất về giới tính và khả năng, tức là một nhóm phải đảm bảo có cả nam lẫn nữ, có HS giỏi, khá lẫn HS trung bình, yếu.

Nghiên cứu thêm: Khái niệm đánh giá trong giáo dục và một số phương pháp đánh giá

Tham khảo:
1. Barbara Gross Davis (2002), “Collaborative Learning: Group Work and Study Teams”, http://teaching.berkeley.edu/bgd/collaborative.html
2. The Global Development Research Center (2008), “44 Benefits of Collaborative Learning”, http://www.gdrc.org/kmgmt/c-learn/44.html
3. Teresa T S Wong (2001), “Three Main Types of Cooperative Learning in Science”, Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, Volume 2, Issue 2, Article 9, Hong Kong. http://teaching.berkeley.edu/bgd/collaborative.html

Một số cách lập nhóm trong học hợp tác theo Gross Davis Reviewed by Tân Phúc on 13:18:00 Rating: 5 Mỗi giáo viên có thể có các cách lập nhóm trong học hợp tác khác nhau sao cho phù hợp với thực tế của lớp học đang dạy.  Tuy nhiên, các c...

Không có nhận xét nào:

Xin vui lòng để lại vài dòng nhận xét hoặc đánh giá có nội dung. Sự quan tâm, chia sẻ của quý độc giả sẽ tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho cộng đồng bạn đọc cả nước.