728x90 AdSpace

Tin nhanh

[Huỳnh Đức Khánh] Trắc nghiệm phép biến hình, đối xứng trục, tịnh tiến và nhiều hơn thế

Thầy Huỳnh Đức Khánh đã dày công soạn chuyên đề Trắc nghiệm phép biến hình, đối xứng trục, tịnh tiến gồm phần lý thuyết tóm gọn và rất nhiều câu trắc nghiệm thú vị đã được nhiều giáo viên đánh giá cao.
Liên quan:
Những cái định nghĩa đáng nhớ:
Quy tắc đặt tương ứng mỗi điểm M của mặt phẳng với một điểm xác định  duy nhất M' của mặt phẳng đó được gọi là phép biến hình trong mặt phẳng.
Trong mặt phẳng cho vectơ $\vec{v}$. Phép biến hình biến mỗi điểm M thành điểm M' sao cho $\overrightarrow{MM'}=\vec{v}$ được gọi là phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{v}.$
Cho đường thẳng d. Phép biến hình biến mỗi điểm M thuộc d thành chính nó, biến mỗi điểm M không thuộc d thành M' sao cho d là đường trung trực của đoạn thẳng MM' được gọi là phép đối xứng qua đường thẳng d hay phép đối xứng trục d.

Trích lược 10 câu trắc nghiệm phép biến hình và phép tịnh tiến

Câu 1. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường tròn cho trước thành chính nó?
A.   B.   C.   D. Vô số.
Câu 2. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một hình vuông thành chính nó?
A.   B.   C.   D. Vô số.
Câu 3. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường thẳng cho trước thành chính nó?
A.   B.   C.   D. Vô số.
Câu 4. Cho hai đường thẳng $d$ và $d'$ song song với nhau. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến $d$ thành $d'$? 
A.   B.   C.   D. Vô số.
Câu 22.  Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$ cho vectơ $\overrightarrow{v}=\left( -3;2 \right)$ và điểm $A\left( 1;3 \right)$. Ảnh của điểm $A$ qua phép tịnh tiến theo vectơ $\overrightarrow{v}$ là điểm có tọa độ nào trong các tọa độ sau?
A. $\left( -3;2 \right).$ B. $\left( 1;3 \right).$ C. $\left( -2;5 \right).$ D. $\left( 2;-5 \right).$ 
Câu 23. Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$ cho điểm $A\left( 2;5 \right).$ Hỏi $A$ là ảnh của điểm nào trong các điểm sau qua phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{v}=\left( 1;2 \right)?$
A. $M\left( 1;3 \right).$ B. $N\left( 1;6 \right).$ C. $P\left( 3;7 \right).$ D. $Q\left( 2;4 \right).$ 
mot vai cau trac nghiem phep bien hinh, doi xung truc, tinh tien cua thay Khanh

Trích lược 10 câu trắc nghiệm phép đối xứng trục của thầy Khánh

Câu 1. Tam giác đều có bao nhiêu trục đối xứng?
A.   B.   C.   D. Vô số.
Câu 2. Trong các hình sau đây, hình nào có bốn trục đối xứng?
A. Hình bình hành. B. Hình chữ nhật.
C. Hình thoi. D. Hình vuông.
Câu 3. Hình nào sau đây có trục đối xứng:
A. Tứ giác bất kì. B. Tam giác cân. C. Tam giác bất kì. D. Hình bình hành.
Câu 4. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Tam giác có trục đối xứng. B. Tứ giác có trục đối xứng.
C. Hình thang có trục đối xứng. D. Hình thang cân có trục đối xứng.
Câu 5. Trong các hình dưới đây, hình nào có nhiều trục đối xứng nhất?
A. Đoạn thẳng. B. Đường tròn. C. Tam giác đều. D. Hình vuông.
Câu 6. Xem các chữ cái in hoa A, B, C, D, X, Y như những hình. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hình có một trục đối xứng là: A, Y. Các hình khác không có trục đối xứng.
B. Hình có một trục đối xứng: A, B, C, D, Y. Hình có hai trục đối xứng: X.
C. Hình có một trục đối xứng: A, B. Hình có hai trục đối xứng: D, X.
D. Hình có một trục đối xứng: C, D, Y. Hình có hai trục đối xứng: X. Các hình khác không có trục đối xứng.
Câu 7. Hình gồm hai đường tròn có tâm và bán kính khác nhau có bao nhiêu trục đối xứng?
A.   B.   C.   D. Vô số.
Câu 8. Cho ba đường tròn có bán kính bằng nhau và đôi một tiếp xúc ngoài với nhau tạo thành hình H. Hỏi   có mấy trục đối xứng?
A.   B.   C.   D.  
Câu 9. Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Hình gồm hai đường tròn không bằng nhau có trục đối xứng.
B. Hình gồm một đường tròn và một đoạn thẳng tùy ý có trục đối xứng.
C. Hình gồm một đường tròn và một đường thẳng tùy ý có trục đối xứng.
D. Hình gồm một tam giác cân và đường tròn ngoại tiếp tam giác đó có trục đối xứng.
Câu 10. Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến một đường thẳng  d cho trước thành chính nó?
A. Không có phép nào. B. Có một phép duy nhất.
C. Chỉ có hai phép. D. Có vô số phép.

Xem trực tiếp chuyên đề Trắc nghiệm phép biến hình, đối xứng trục, tịnh tiến
Chân thành cám ơn thầy Trần Quốc Nghĩa chia sẽ tài liệu quý này.

Link tải (bản pdf): https://drive.google.com/uc?export=download&id=1ftqi-kcdf_7G8tU_ZLIWWVguA37m3DjB

Lấy Bản Word để soạn đề: https://goo.gl/94JmnC
[Huỳnh Đức Khánh] Trắc nghiệm phép biến hình, đối xứng trục, tịnh tiến và nhiều hơn thế Reviewed by Tân Phúc on 16:17:00 Rating: 5 Thầy Huỳnh Đức Khánh đã dày công soạn chuyên đề Trắc nghiệm phép biến hình, đối xứng trục, tịnh tiến gồm phần lý thuyết tóm gọn và rất nhiề...

Không có nhận xét nào:

Xin vui lòng để lại vài dòng nhận xét hoặc đánh giá có nội dung. Sự quan tâm, chia sẻ của quý độc giả sẽ tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho cộng đồng bạn đọc cả nước.