728x90 AdSpace

Tin nhanh

Phát triển Năng lực GQVĐ thực tế cho học sinh thông qua việc khai thác và sử dụng các tình huống thực tiễn

Dạy học toán ở trường THPT theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn thông qua việc khai thác và sử dụng các tình huống TT


Theo UNESCO, bốn trụ cột giáo dục bao gồm “học để biết, học để làm, học để chung sống và học để tự khẳng định mình”. Trên cơ sở đó mục tiêu giáo dục, chương trình giáo dục ở các nước trên thế giới cũng được nhìn nhận lại để vừa theo sát một xu thế vừa phù hợp với yêu cầu phát triển của từng quốc gia, đó là: Chương trình giáo dục với cách tiếp cận theo nội dung, nghĩa là quan tâm chủ yếu đến việc học sinh (HS) sẽ lĩnh hội được những kiến thức gì, sang cách tiếp cận phát triển NL, tức là quan tâm nhiều đến việc HS có thể làm được gì sau khi lĩnh hội được các kiến thức.

Phát triển Năng lực giải quyết vấn đề thực tế cho học sinh

Xét từ khía cạnh xuất hiện hoặc “đặt” vấn đề cho người học, có thể thấy giải quyết vấn đề (GQVĐ) được quan niệm theo 2 hướng gắn liền với nhau, đó là: GQVĐ trong nội bộ lĩnh vực học tập, điều này thể hiện ở việc HS phải huy động các kiến thức, kĩ năng, thái độ đã được lĩnh hội kèm theo kinh nghiệm cá nhân để tiếp tục giải quyết các vấn đề mới trong quá trình học tập; Giải quyết các vấn đề từ các tình huống TT, thể hiện ở việc HS phải huy động những kiến thức, kĩ năng, thái độ và kinh nghiệm của cá nhân để giải thích, giải quyết các tình huống xảy ra trong TT, trong cuộc sống hằng ngày.


Năng lực giải quyết vấn đề là đối tượng nghiên cứu được chú ý từ rất lâu trong lý luận DH ở các nước và kể cả nước ta, đặc biệt là trong lĩnh vực phương pháp dạy học (PPDH) (DH nêu và GQVĐ, DH phát hiện và GQVĐ, sáng tạo khi GQVĐ...). Giống như các NL khác, Năng lực giải quyết vấn đề được hình thành và phát triển qua việc hoạt động học tập mỗi môn học. Toán học (TH) với tư cách là môn học lại càng thể hiện ưu thế trong việc hình thành và phát triển NL đó (xét cho cùng thì học toán chính là học cách giải toán - hiểu theo nghĩa rộng đối với bài toán).

Đối với HS phổ thông, một trong những mục tiêu của việc học toán là hình thành thái độ tích cực cùng khả năng sử dụng hiệu quả các kiến thức, kĩ năng đã học để vừa giải quyết các bài toán “TH thuần túy” hay “lý thuyết” cũng như vừa giải thích các hiện tượng, giải quyết các vấn đề trong TT cuộc sống thường ngày với công cụ TH [6] mà trong luận án này gọi là các bài toán chứa tình huống thực tiễn (BTCTHTT).

Như vậy, NLGQVĐ của HS phổ thông được hình thành và phát triển khi học toán có thể được xem là NL giải quyết các vấn đề (bài toán) “lý thuyết” và các vấn đề (đương nhiên là vừa sức với trình độ của HS). Vì vậy khi thực hiện yêu cầu hình thành và phát triển Năng lực giải quyết vấn đề thì phải đồng thời hướng tới cả hai “thành phần” nói trên.


Thực tế hiện nay cho thấy việc khai thác các BTCTHTT, nhằm mục đích như đã nêu ở trên chưa được quan tâm nghiên cứu một cách đầy đủ, có hệ thống ở nước ta.

Dạy học toán ở trường THPT theo hướng phát triển NLGQVĐTT thông qua việc khai thác và sử dụng các tình huống TT.


Tổng 205 trang, tác giả Hà Xuân Thành.

Download File

Nghiên cứu về mô hình hóa để biết hơn: Mô hình hóa toán học và quy trình mô hình hóa toán học
Phát triển Năng lực GQVĐ thực tế cho học sinh thông qua việc khai thác và sử dụng các tình huống thực tiễn Reviewed by Tân Phúc on 22:15:00 Rating: 5 Dạy học toán ở trường THPT theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn thông qua việc khai thác và sử dụng các tình huống TT...

Không có nhận xét nào:

Xin vui lòng để lại vài dòng nhận xét hoặc đánh giá có nội dung. Sự quan tâm, chia sẻ của quý độc giả sẽ tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho cộng đồng bạn đọc cả nước.