728x90 AdSpace

Tin nhanh

Dương Hữu Tòng - Sự chuyển đổi sư phạm trong dạy học khái niệm số tự nhiên ở bậc tiểu học

Việc giảng dạy toán học phải tính đến những nghiên cứu yếu tố lịch sử toán và trình độ nhận thức của học sinh. Tuy nhiên, hiện nay đối tượng toán học được đưa vào chương trình vào sách giáo khoa (SGK) lại tách rời khỏi giai đoạn nảy sinh và phát triển của nó trong lịch sử. 


Những điều nói trên đã dẫn đến việc hướng dẫn cho học sinh tìm hiểu đối tượng toán học bị hạn chế. Do đó, nghiên cứu sự chuyển đổi sư phạm trong dạy học toán sẽ mang lại ý nghĩa sư phạm cho người dạy lẫn người học. Bài báo này nhằm chỉ ra một trong các ý nghĩa đó thông qua tiến hành nghiên cứu sự chuyển đổi sư phạm trong dạy học khái niệm số tự nhiên ở bậc tiểu học.
Từ khóa: Sự chuyển đổi sư phạm, đối tượng toán học, lịch sử toán, khái niệm số tự nhiên.
Sự chuyển đổi sư phạm trong dạy học khái niệm số tự nhiên phần 1


Sự chuyển đổi sư phạm trong dạy học khái niệm số tự nhiên phần 2, day hoc phan so

Tài liệu tham khảo

1. Chương trình tiểu học (Bộ giáo dục và đào tào) (2001, 2006), NXB Giáo dục. Chương trình đào tạo giáo viên tiểu học (Đại học Cần Thơ) (2003).
2. Trần Diên Hiển, Nguyễn Tiến Tài, Nguyễn Văn Ngọc (2001), Giáo trình Lý Thuyết Số, NXB Giáo dục.
3. Đỗ Trung Hiệu, Đỗ Đình Hoan, Vũ Dương Thụy, Vũ Quốc Chung (2004), Giáo trình Phương pháp dạy học môn Toán ở Tiểu học, NXB ĐHSP.
4. Đỗ Đình Hoan (2006), Toán 1, NXB Giáo dục, (SGK hiện hành). Đỗ Đình Hoan (2006), Toán 1, NXB Giáo dục, (SGV hiện hành).
5. Bùi Anh Kiệt (2007), Bài giảng Số Học, Bộ môn Toán, Đại học Cần Thơ. Nguyễn Phú Lộc (2008).
6. Nguyễn Thanh Sơn (1999), Lý thuyết tập hợp, Trường Đại học Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Phạm Đình Thực (2003), Phương pháp dạy học Toán bậc Tiểu học, NXB ĐHSP.
7. Charles J. Brainerd (1979), The origins of the number concept, Praeger Publishers.
Di Leonardo M.V., Marino T., Spagnolo F. (1996), The “0” is it an obstacle?, Palermo University.

Dương Hữu Tòng - Sự chuyển đổi sư phạm trong dạy học khái niệm số tự nhiên ở bậc tiểu học Reviewed by Tân Phúc on 08:43:00 Rating: 5 Việc giảng dạy toán học phải tính đến những nghiên cứu yếu tố lịch sử toán và trình độ nhận thức của học sinh. Tuy nhiên, hiện nay đối tượn...

Không có nhận xét nào:

Xin vui lòng để lại vài dòng nhận xét hoặc đánh giá có nội dung. Sự quan tâm, chia sẻ của quý độc giả sẽ tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho cộng đồng bạn đọc cả nước.